Innovatieplatform: 50 bedrijven naar Nederland

Het Innovatieplatform (IP) en het kabinet willen dat Nederland tot de internationale top 5 gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Nederland is altijd een aantrekkelijk land geweest voor buitenlandse investeerders door zijn open economie, goed opgeleide bevolking met veel talenkennis en door een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Echter, de concurrentie van andere landen in Europa (Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, België, Ierland) is sterk toegenomen in de afgelopen jaren. “Innovatieplatform: 50 bedrijven naar Nederland” verder lezen

Structuurvisie Amsterdam 2040

ontwikkelingsbeeld metropoolregio amsterdamAmsterdam werkt aan een structuurvisie voor 2040, een lange termijn visie op de ruimtelijke ordening. Ziehier de introductie bij de pijlers voor de structuurvisie, de ambitie voor Amsterdam.

Amsterdam, een laaggelegen metropool ingebed in een waterlandschap, met een historische kern, wereldberoemde grachten en met een vrijzinnig en internationaal imago. In de zeventiende eeuw zelfs het centrum van de wereld; nu een wereldstad met een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Amsterdam is gebouwd op palen; de Amsterdamse structuurvisie wordt gefundeerd op een aantal pijlers, een serie essentiële ruimtelijke doelstellingen, die de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam gaan sturen en structureren. “Structuurvisie Amsterdam 2040” verder lezen

Locatiemarketing:UNESCO Werelderfgoed in Nederland

kinderdijk Unesco erfgoed marketingVeel Nederlanders zijn niet op de hoogte van het feit dat de UNESCO World Heritage List negen Nederlandse erfgoederen bevat. De afgelopen jaren is er meer publiciteit geweest en inmiddels zijn de Waddeneilanden toegevoegd en de grachtengordel van Amsterdam. De lijst van Nederland ziet er als volgt uit:
– Schokland, vroeger een eiland in de Zuiderzee. Toegevoegd in 1995;
– Stelling van Amsterdam, stelsel van forten en sluizen. Toegevoegd in 1996;
– Kinderdijk-Elshout, 19 windmolens. Toegevoegd in 1997;
– Historische stad en haven van Willemstad, Curacao. Toegevoegd in 1997;
– Ir. D.F. Woudagemaal, stoomgemaal. Toegevoegd in 1998;
– De Beemster Polder, droogmakerij landschap uit de 17e eeuw. Toegevoegd in 1999;
– Rietveld Schröderhuis, woonhuis geheel gerealiseerd volgens De Stijl. Toegevoegd in 2000;
Waddeneilanden, getijdenlandschap. Toegevoegd in 2009;
-Grachtengordel van Amsterdam. Toegevoegd in 2010.
“Locatiemarketing:UNESCO Werelderfgoed in Nederland” verder lezen

De Eeuw van de Stad

In september 2009 presenteert de VPRO twee weken over het leven in de stad. Gebouwen, pleinen, auto’s, fietsen, mensen, geld, armoede, orde, chaos. Een stad is een organisme, leeft vierentwintig uur per dag en verandert ieder uur. Op www.cityoneminutes.org tonen kunstenaars op eigentijdse wijze hoe ze een stad beleven. Het maken van een portret van een stad is zoeken naar karakteristieken die bij deze stad horen. Voor ieder uur van de dag maakt een kunstenaar een video van één minuut. Samen vormen de 24 visies een collectief kunstwerk over één stad. “De Eeuw van de Stad” verder lezen

Monumenten als icoon van stad of dorp

De Open Monumentendag 2009 zal plaatsvinden op 12 en/of 13 september. Het landelijke thema is ‘Op de kaart’. Op de kaart betekent aandacht voor monumenten die op een of andere manier ooit op de kaart zijn gezet. Het zijn vaak markante gebouwen die een (stedenbouwkundige) ankerfunctie hebben of op een andere manier op een bijzondere of bepalende plek gelegen zijn. Deze gebouwen worden vaak als iconen van een stad of dorp beschouwd. “Monumenten als icoon van stad of dorp” verder lezen

Gebiedsmarketing: Digitale Ontwerpruimte Oud Krispijn

Voor iedereen die graag meedenkt en meepraat over wijk- en woningontwikkeling in de Dordrechtse wijk Oud Krispijn is dit niet meer beperkt tot saaie inspraakavonden. Sinds juni kan dit vanuit de eigen luie stoel. Voor de ontwikkeling van een goed plan voor eengezinswoningen die aan de Brouwersdijk in Oud Krispijn gebouwd gaan worden, heeft Oud Krispijn Vernieuwt de digitale Ontwerpruimte bedacht. Via www.oudkrispijn.nl/ontwerpruimte kan men zélf ideeën en discussiepunten inbrengen. “Gebiedsmarketing: Digitale Ontwerpruimte Oud Krispijn” verder lezen

Sterke Vrouwen in Schiedam

Schiedam themajaar Sterke VrouwenSchiedam is een stad met een rijk verleden. Met een cultuurhistorische manifestatie wil de stad dit culturele erfgoed onder de aandacht brengen. Dat gebeurt onder de noemer ‘De Groten van Schiedam’ en te beginnen bij het begin: bij Aleida en Liduina. Twee vrouwen, twee sterke vrouwen!
Stichting De Groten van Schiedam regisseert het themajaar. In nauwe samenwerking met Schiedamse instellingen en organisaties geeft de stichting invulling aan het programma. Een greep uit het programma: Het Stedelijk Museum Schiedam Op Locatie organiseert een tentoonstelling over twee mysterieuze vrouwen: Liduina en de heks Marye Heynen. “Sterke Vrouwen in Schiedam” verder lezen

Placemarketing & Placebranding

Van wikipedia komt de volgende omschrijving:

Place branding (also known as destination branding, place marketing or place promotion) is a relatively new umbrella term encompassing nation branding, region branding and city branding.

The term was first used in 2002 by Simon Anholt [1], although there are earlier references to ‘place marketing,’ in the work of, inter alia, Philip Kotler, [2] Gold and Ward [3], Avraham and Ketter [4] Seppo Rainisto [5], and others.

The term “place branding” could refer to a city, country or a tourist destination, and to their competition for tourists, visitors, investors, residents and other resources. Place branding is based on a strategic approach to public relations, stating that a change of image is an ongoing, holistic, interactive and wide-scale process, requiring much more than a quick change of logo or slogan [6] [7]. “Placemarketing & Placebranding” verder lezen

Branding Sweden & Ikea

IKEA is doing more for the image of Sweden than all governmental efforts combined. That might be a sad statement coming from a governmental official tasked with enforcing “the brand of Sweden.” But IKEA’s 285 stores in 37 countries feature the blue-and-yellow national colors, serve Swedish meatballs and sell blond-wood Swedish designs and books about Sweden. To visit IKEA is to visit Sweden.

Every “nation brand” is a simplification. But even though it may be paradoxical in a globalized world, most countries have found that they must stress their individuality to be able to compete. Reputation is the new currency now that countries are beginning to understand that soft power can be more forceful than the hard power that has so often failes to succeed. “Branding Sweden & Ikea” verder lezen