Klein begrippenkader Placemarketing

Imago: het beeld van het merk zoals dat bij de markt wordt ervaren

Identiteit: het beeld dat de organisatie definieert van het merk

Bij imago staat de ontvanger centraal en bij identiteit de zender

Marketing: De vraag bij marketing is hoe je rekening houdt met het imago dat door de markt wordt ervaren en met de zelfbenoemde identiteit van het merk. Dat is een kwestie van positioneren, ten opzichte van concurrerend aanbod, en ten opzichte van de beoogde doelgroepen.

Branding: De gekozen identiteit van het merk is uitgangspunt voor branding en de daarop volgende communicatie.

Creatieve industrie en industrieel erfgoed: de voorbeelden

mediawharf MTV placemarketing locatiemarketing

De grote aandacht voor de publicaties en congressen over de ‘creative class’ hebben hun gevolgen gehad. Steden meten zich op hun aandeel in de creatieve klasse. De veronderstelling is dat de lokale economie is gebaat bij een groot aantal inwoners en werknemers dat actief is in de creatieve klasse, want die klasse zorgt voor innovatie en dus voor de opstart van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid.

“Creatieve industrie en industrieel erfgoed: de voorbeelden” verder lezen