Citymarketing:Merkstrategie Rotterdam

merkstrategie Rotterdam haven en stadRotterdam als een sterk internationaal merk. Dat is de inzet van een nieuwe merkstrategie van ‘haven en stad’ Rotterdam. De merkstrategie omvat onder andere een sterker accent op het internationale karakter van Rotterdam, het uitlichten van haven én stad Rotterdam en een uitgebreide toolkit om partners te betrekken bij het merk Rotterdam.
De merkstrategie moet bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor Rotterdam 2030 en de volgende 10 kernbeslissingen: “Citymarketing:Merkstrategie Rotterdam” verder lezen

Regiomarketing: de inflatie van de Valleys?

silicon valley regiomarketingHet bekende Valley voorbeeld is natuurlijk Silicon Valley. Een gebied bij San Francisco dat de bakermat is voor vele start-ups, grown-ups en hun investeerders in de ICT sector. In Nederland zijn als gevolg van de zoektocht naar een onderscheidend economisch profiel en een overkoepelende ambitie voor de regio inmiddels ook vele Valleys te onderscheiden. De belangrijkste reden is dat men met het aansluiten op ‘kenniseconomie’ en ‘valley’ goed aansluit op het economische beleid van het Rijk met ‘Pieken in de Delta’. Zo kan een regio aanspraak maken op het geld dat het kabinet uittrekt voor stimulering van de kenniseconomie. “Regiomarketing: de inflatie van de Valleys?” verder lezen

Dronten geeft je de ruimte

De ketel DrontenDronten geeft je de ruimte, dat is de slogan die het college van B en W voor de gemeente Dronten heeft vastgesteld.
De slogan is de boodschap uit de Toekomstvisie die de gemeenteraad in juli 2007 heeft vastgesteld. Ruimte in fysieke zin (42.000 ha. op 39.000 inwoners), ruimte voor elkaar, voor het waarmaken van ideeën en ruimte in denken. Met het géven van die ruimte wil Dronten uitdragen vooral gastvrije gemeente te zijn.

Inmiddels zijn er al enkele advertenties gepubliceerd in deze nieuwe stijl. Op het gebied van toerisme, kunst en cultuur en personeelswerving. Met de nieuwe advertentielijn heeft ook de ‘tone of voice’ van de gemeente een verandering ondergaan. Zo wordt er in de campagne om toeristen te werven, niet meer gesproken over Dronten, met daaromheen veel ruimte, maar over de landschappen van Dronten, met daarbínnen hetgeen de drie dorpen bieden.
“Dronten geeft je de ruimte” verder lezen

Stadspromotie Enschede

Om de ambities op het gebied van stadspromotie te kunnen verwezenlijken is jaarlijks een miljoen euro nodig. Een bedrag dat volledig opgaat aan onderzoekskosten en het opstarten van campagnes die het ‘merk’ Enschede moeten versterken. Precies twee weken na zijn pleidooi voor het ophogen van de basissubsidie van de stichting Enschede Promotie naar 1.225.000 euro was EP-directeur Marcel Wendrich gisteravond weer te gast in het stadhuis. Mocht hij de vorige keer uitleggen hoe het evenementenbeleid van de stad eruit ziet, dit keer stond de citymarketing centraal. Een terrein waarop nog veel werk moet worden verzet. Veelzeggend noemde Wendrich de uitkomsten van een onderzoek naar de positie van Enschede. Op de lijst van grootste gemeenten neemt Enschede een twaalfde plek in. Qua populariteit moet de ‘hoofdstad van Twente’ echter genoegen nemen met slechts een 21e plaats.

“Stadspromotie Enschede” verder lezen

Holland branding: Paint the world orange

Nederland kan bij de top 5 van de meest concurrerende landen in de wereld behoren. Minister-president Jan Peter Balkenende heeft dat woensdag in Utrecht gezegd als voorzitter van het Innovatieplatform, een denktank die de concurrentie en innovatie van Nederland wil verbeteren.
Volgens de nu geldende ranglijsten bevindt Nederland zich op de tiende tot de twaalfde plaats, aldus Balkenende. De premier waagde zich niet aan een termijn waarbinnen Nederland opgeklommen moet zijn naar de vijfde positie. Het Innovatieplatform startte de Paint the World Orange contest. Met deze wedstrijd roepen zij alle creatieve mensen en organisaties, van student tot reclamebureau, op om nieuwe ideeën en concepten te bedenken die Nederland internationaal beter op de kaart zetten. De winnaar krijgt een productiebudget van maximaal € 500.000 om het beste idee uit te voeren. In de jury zitten mannen en vrouwen met grote creatieve en ondernemende namen. Marcel Wanders, topdesigner en ondernemer is juryvoorzitter. Nederland heeft veel te bieden, maar stelt zich in het buitenland vaak te bescheiden op. Ten onrechte, vinden het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken. Een nieuwe impuls aan de Holland Branding moet daar verandering in brengen.
“Holland branding: Paint the world orange” verder lezen