Promotie van de United States

Oregon placemarketing united states
Binnen de Verenigde Staten is een scherpe positionering van de afzonderlijke staten van belang. Het kan een verschil maken bij het aantrekken van bewoners, bedrijven en bezoekers en de promotie kan als deze goed aansluit bij de beleving van de eigen inwoners en ondernemers voor veel spin off zorgen.

“Promotie van de United States” verder lezen

Citymarketing in Moerdijk en Bussum

Moerdijk bussum citymarketing
Uit BN/DE Stem
De gemeente Moerdijk is een fusiegemeente die sinds 10 jaar bestaat. In de Economische beleidsnota worstelen de samenstellers met de associaties bij de naam Moerdijk.
Reden voor wethouder Ada Grootenboer om dat negatieve imago op te poetsen en te gaan werken aan grotere naamsbekendheid. “Als ik bij buitenstaanders de naam Moerdijk laat vallen dan is het al gauw die verzameling schoorstenen op het industrieterrein of die lange files voor de Moerdijkbrug.”

“Citymarketing in Moerdijk en Bussum” verder lezen

Utrechtse Helden

utrechtse helden citymarketing
Utrecht is een bijzondere stad vol vindingrijke mensen. De stad biedt ruimschoots de ruimte aan inwoners met bijzondere talenten, verregaande ambities of inspirerende ideeën. Iedereen kent wel een van deze hedendaagse helden. Denk aan die goede buur, dat betrokken clubje vrienden, die fanatieke sporter of dat creatieve talent. Zij zorgen ervoor dat ‘ons statsie’ een unieke stad is en blijft waar het steeds beter wonen, werken en studeren is. Zij zijn een onmisbaar ingrediënt in de samenleving waar Utrecht trots op is.
Deze helden verdienen een podium en dat is er nu met het Utrechtse Heldenjaar.
“Utrechtse Helden” verder lezen

NAI en Olympische Spelen

Lukas Narutis olympische spelen 2028 nai
In samenwerking met NOC*NSF, het Berlage Instituut, de Academie van Bouwkunst Rotterdam en architectenbureau MVRDV, presenteert het NAi vanaf 31 mei in Zaal 1 de tentoonstelling Olympisch Vuur Spelen met Toekomst. In deze expositie wordt voorstelbaar gemaakt dat Nederland in 2028, 100 jaar na de Spelen in Amsterdam, de Olympische Spelen organiseert.

Schaalmodellen, film, debat en theater beantwoorden de vragen als: Wat betekent het voor Nederland als we de Olympische Spelen in 2028 zouden mogen organiseren? Hoe zorg je ervoor dat stadions die je alleen bij de Spelen kunt gebruiken, ook daarna een goede functie hebben? Hoe organiseer je de infrastructuur en de mobiliteit voor de Spelen? Door alle functies in één gebouw te combineren of door de Spelen juist over heel Nederland te verdelen? Eén ding is zeker, de Olympische Spelen zal Nederland in beweging brengen.

“NAI en Olympische Spelen” verder lezen

Locatiemarketing: Eiland Wieringen en Wieringerrandmeer

Wieringen Wieringerrandmeer locatiemarketing
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben 17 maart ingestemd met de aanleg van het Wieringerrandmeer. Dat is een nieuw watergebied van acht bij twee kilometer in de kop van Noord-Holland. Hierdoor wordt Wieringen weer net als vroeger een eiland.
Het waddeneiland Wieringen werd 78 jaar geleden vastgemaakt aan de kop van Noord-Holland. Het was het eerste grote inpolderingsproject van ingenieur Lely. Het gebied wordt in 2013 teruggegeven aan het water. Dertig boerenbedrijven moeten verdwijnen. Het Wieringerrandmeer moet meer toeristen aantrekken. In totaal komen er onder andere op de aan te leggen schorren in en rondom het meer tussen minimaal 1845 en maximaal 2100 woningen. “Locatiemarketing: Eiland Wieringen en Wieringerrandmeer” verder lezen

Stedelijke vernieuwing en identiteit

identiteit locatiemarketing stedelijke vernieuwing
Identiteit, leefstijlen en woonmilieus zijn ín binnen de stedelijke vernieuwing. Maar waar hebben we het dan precies over? Waar komt die toenemende aandacht vandaan? Welke mogelijkheden bieden deze concepten? En welke voor- en nadelen ervaren gebruikers?
Aan de hand van de volgende vragen biedt KEI (kenniscentrum stedelijke vernieuwing) overzicht in deze complexe materie met een dossier aan de hand van de volgende vragen:
wat is identiteit?
wat zijn leefstijlen en woonmilieus?
wat is het verschil tussen identiteit, imago, ‘branding’, leefstijlen en woonmilieus?
welke mogelijkheden biedt het gebruik van identiteit in stedelijke vernieuwing?
welke mogelijkheden (en kanttekeningen) bieden leefstijlen?
In de uitwerking van deze vragen zijn literatuurverwijzingen met links opgenomen.

Franeker, ster van de elf steden

franeker stadspromotie
Franeker, ster van de elf steden
Hier moet de stad het de komende tijd mee doen. De nieuwe slogan, bedacht in opdracht van de stichting Stadspromotie Franeker, is een verwijzing naar het planetarium van Eise Eisinga in de stad.

De leus vervangt het oude �Franeker heeft het’. Wat de stad nou precies heeft, werd niet duidelijk, vandaar.

Naast de nieuwe slogan deed de stichting gisteravond in De Koornbeurs ook het nieuwe logo uit de doeken. Op koninginnedag zien de inwoners en bezoekers van de stad de nieuwe huisstijl voor het eerst in volle glorie. De koningin bezoekt Franeker dan in hoogsteigen persoon.

franeker citymarketing koningin
bron: Leeuwarder Courant

..dat is Oss

oss
Oss verzamelt in het kader van haar stadspromotie succesverhalen van inwoners.

Gemeente Oss presenteerde dinsdag 12 februari in de Linck in Oss haar stadspromotiecampagne ‘..Dat is Oss’. Met deze woorden zullen we de komende jaren het juiste beeld van onze veelzijdige gemeente weg zetten, legt burgemeester Klitsie uit.

“..dat is Oss” verder lezen

Regiomarketing Arnhem Nijmegen:Cool region

Cool region arnhem nijmegen regiomarketing
De regio Arnhem Nijmegen gaat zich internationaal presenteren als ‘Arnhem Nijmegen Cool Region’. Dat plan is op 20 februari gepresenteerd tijdens een ‘launching party’ in Burgers’ Zoo in Arnhem.

Er komt een campagne om de regio beter op de kaart zetten en digitaal vindbaar te maken voor bezoekers en bedrijven uit binnen- en buitenland. De initiatiefnemers van de imagocampagne zijn de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN), de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, het Regionaal Bureau voor Toerisme KAN, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en VNO NCW Midden. De belangrijkste actie op de korte termijn is het medio 2008 in de lucht brengen van een drietalige webportal. Via de portal www.coolregion.nl wordt het regioaanbod onderwijs, toerisme, cultuur, bedrijven, woon- en werklocaties samenhangend gepresenteerd.

“Regiomarketing Arnhem Nijmegen:Cool region” verder lezen

regiomarketing en citymarketing in Limburg

Maastricht citymarketing digitale culturele biografie
De VVV’s van Provincie Limburg zoeken nieuwe wegen om aandacht te krijgen voor Limburg. Dat is gelukt. Een verrassend You Tube filmpje is nu beschikbaar, klik hier

Een hele andere manier om de aandacht te krijgen is de uitwerking van ‘Zicht op Maastricht’, een digitale biografie van de stad Maastricht aan de hand van vier thema’s: Maastricht als Romeinse vesting, garnizoensstad, religieus centrum en vroege industriestad. Deze biografie maakt goed gebruik van de geschiedenis van de stad Maastricht en geeft bovendien de gelegenheid aan inwoners om hun kennis over de stad te delen.
Het project ‘Zicht op Maastricht’ heeft tot doel om volgens de principes van een ‘Culturele Biografie’ het erfgoed binnen de gemeente Maastricht in haar samenhang toegankelijker te maken voor een breed publiek. Dit gebeurt door samen met de Erfgoedinstellingen activiteiten te organiseren rond thema’s die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad en haar inwoners.