Locatiemarketing en management van winkelgebieden

winkelcentrum locatiemarketing

De rol van winkelcentra verandert. Was een winkelgebied vroeger vooral een verzameling van individuele winkels met weinig samenhang en samenwerking, tegenwoordig wordt het winkelgebied steeds vaker gebruikt als communicatieplatform. Zo maakte Philips bekend winkelcentra op grote schaal te gaan inzetten voor onder meer promotie, sponsoring, merkbeleving en het organiseren van evenementen. Niet alleen merken en fabrikanten ontdekken de kracht van het winkelgebied, ook de aanwezige retailers benutten deze steeds vaker. Centrale marketing van het winkelgebied en, in het verlengde daarvan, locatiemanagement, zullen aan belang winnen. Retailers bundelen de krachten om de trekkracht van het gebied te vergroten. Centrale marketingmanagers zullen de rol van de traditionele winkeliersvereniging steeds meer overnemen en leggen de focus op de trekkracht van het totale winkelgebied. Locatiemanagement gaat nog een stap verder: bij verhuur of verkoop van een pand in het winkelgebied wordt dan rekening gehouden met de invloed van de potenti�le huurder/koper op het concept, de uitstraling en het onderscheidend vermogen van het totale gebied. De verantwoordelijkheid van de locatiemanager is het ondersteunen en optimaliseren van het collectieve winkelbeeld: marketing, positionering, sales, PR, faciliteiten, veiligheid, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, etcetera.

Bovengenoemde ontwikkelingen zullen allereerst in themacentra en duidelijk gepositioneerde winkelcentra tot bloei komen, maar meer en meer ook in de ‘traditionele’ winkelstraat. De binnenstad moet immers een vuist maken om de teruglopende bezoekers aantallen een halt toe te roepen.

bron: RMC

Citymarketing Eindhoven, leading in technology

Eindhoven technology vestigingsklimaat citymarketing

De gemeente Eindhoven gaat de komende jaren stevig inzetten op een sterker economisch imago. De aandacht gaat voornamelijk uit naar regionale en (inter)nationale dienstverlening, promotie en acquisitie. Hiervoor is een miljoen euro gereserveerd uit eigen middelen.

Eindhoven wil verder bouwen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen door verbeterde dienstverlening, zoals transparante regelgeving, vereenvoudigde vergunningaanvragen, werving van internationaal arbeidspotentieel en de één-loket functie.

Door meer aandacht te vragen voor het vestigingsklimaat van Eindhoven via promotie en acquisitie bereikt Eindhoven niet alleen een versterking van het economisch imago, maar ook een sterkere positionering van de stad als het brandpunt van Brainport met de daarbij behorende dynamiek, allure en ruimte voor ondernemen. Eindhoven beweegt zich van stedelijk/regionaal niveau (o.a. via bedrijvenloket, accountmanagement, digipanel en MKB Raad) naar nationaal (Provada, Flevum) en internationaal (Mipin, Expo Real, Eurocities Economic Forum, handelmissies en WorldExpo 2010) niveau.

De aandacht voor de economische ontwikkeling past binnen de gemeentebrede citymarketing aanpak met ‘Technologie’ als verticale boodschap en ‘Licht’, ‘Design’ en ‘Sport’ als thema’s.

Citymarketing: Concurrentiekracht en merkwaarde grote steden

rotterdam citymarketing concurrentiekracht

PWC deed in 2006 een onderzoek naar de concurrentiekracht van 44 grote steden over de hele wereld: ‘Cities of the future’. Voor Nederland zijn Den Haag, Amsterdam en Rotterdam hierin meegenomen. PWC geeft aan dat steden zich richten op het aantrekken van bedrijven, mensen, kapitaal en aandacht. Dit is een andere indeling dan zoals vanuit citymarketing gebruikelijk is: meestal staan dan de doelgroepen centraal die voor toekomstige welvaart en welzijn van de stad zorgen: bezoekers, bedrijven en bewoners.

PWC stelt zeven kapitalen centraal: intellectuel en sociaal kapitaal, technisch kapitaal, democratisch kapitaal, cultureel kapitaal, milieukapitaal en financieel kapitaal. Deze kapitalen kunnen gebruikt worden om een bloeiende stad te creëren.

Volgens PWC bepalen met name het cultureel kapitaal en de levensstijl van inwoners het merk van de stad.

Het onderzoek is te downloaden en op te vragen bij PWC.