Winkelgebied van de Toekomst

Winkelgebied van de toekomstDe uitgave ‘Winkelgebied van de toekomst: lessen voor de praktijk’ is geschreven in het kader van de verschijning van de nationale Retailagenda en is een vervolg op ‘Winkelgebieden van de toekomst: bouwstenen voor publiek-private samenwerking’ (Platform31, februari 2014).

De laatste jaren zijn ingrijpende veranderingen zichtbaar in onze winkelgebieden. We winkelen op andere manieren; grenzen tussen on- en offline vervagen. De verschillen tussen kansrijke en kansarme gebieden worden groter. Door deze ontwikkelingen zijn nieuwe manieren van aanpak benodigd voor een succesvolle aanpassing van de winkelgebieden.

In de publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’ wordt gekeken naar vier domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering. Er worden 13 lessen geboden die een basis vormen voor gebiedsgerichte oplossingen en kunnen fungeren als checklist bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën voor winkelgebieden.

Locatiemarketing en management van winkelgebieden

winkelcentrum locatiemarketing

De rol van winkelcentra verandert. Was een winkelgebied vroeger vooral een verzameling van individuele winkels met weinig samenhang en samenwerking, tegenwoordig wordt het winkelgebied steeds vaker gebruikt als communicatieplatform. Zo maakte Philips bekend winkelcentra op grote schaal te gaan inzetten voor onder meer promotie, sponsoring, merkbeleving en het organiseren van evenementen. Niet alleen merken en fabrikanten ontdekken de kracht van het winkelgebied, ook de aanwezige retailers benutten deze steeds vaker. Centrale marketing van het winkelgebied en, in het verlengde daarvan, locatiemanagement, zullen aan belang winnen. Retailers bundelen de krachten om de trekkracht van het gebied te vergroten. Centrale marketingmanagers zullen de rol van de traditionele winkeliersvereniging steeds meer overnemen en leggen de focus op de trekkracht van het totale winkelgebied. Locatiemanagement gaat nog een stap verder: bij verhuur of verkoop van een pand in het winkelgebied wordt dan rekening gehouden met de invloed van de potenti�le huurder/koper op het concept, de uitstraling en het onderscheidend vermogen van het totale gebied. De verantwoordelijkheid van de locatiemanager is het ondersteunen en optimaliseren van het collectieve winkelbeeld: marketing, positionering, sales, PR, faciliteiten, veiligheid, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, etcetera.

Bovengenoemde ontwikkelingen zullen allereerst in themacentra en duidelijk gepositioneerde winkelcentra tot bloei komen, maar meer en meer ook in de ‘traditionele’ winkelstraat. De binnenstad moet immers een vuist maken om de teruglopende bezoekers aantallen een halt toe te roepen.

bron: RMC