Oppe Brik

Oppe Brik

Gemeente Beesel ontwikkelt een nieuwe energie neutrale wijk op het voormalige Wienerberger en Wavin terrein. Gemeente Beesel kocht het voormalige fabrieksterrein in de kern Offenbeek om daar een nieuwe wijk voor wonen en werken te bouwen. Er komen koopwoningen en huurwoningen, woningen met tuin, en appartementen. Alle woningen en appartementen zijn levensloopbestendig. Daarnaast zijn er woon- werk kavels gepland: voor woningen waaraan een bedrijfsruimte is gekoppeld. “Oppe Brik” verder lezen

Goede woningbouw als belangrijke opgave voor nieuwe gemeentebesturen

Haarlemmermeer placemarketing woningbouwVeel gemeenten hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de structuurvisie. Woningbouw werd in 2006 nauwelijks genoemd als belangrijkste opgave voor de toekomst, maar staat met 68% nu veruit aan de top. Wanneer de gemeente zelf als opdrachtgever optreedt, zeggen de wethouders vooral te streven naar kwaliteit. In de praktijk blijkt dit vooral de financieel-economische aspecten van de opgave te betreffen en niet de ontwerpkwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van Architectuur Lokaal en TNS Nipo onder wethouders ruimtelijke ordening in de afgelopen gemeenteraadsperiode. “Goede woningbouw als belangrijke opgave voor nieuwe gemeentebesturen” verder lezen

Citymarketing: wonen als belangrijkste kwaliteit van de stad

De Aantrekkelijke StadWerken volgt wonen. In steden waar mensen graag willen wonen neemt ook de werkgelegenheid toe. Aan de aantrekkelijkste woonsteden van Nederland gaat niet alleen de bevolkingskrimp voorbij, ze doen het ook economisch beter. Uiteindelijk maakt een gunstige ligging in combinatie met goede stedelijke voorzieningen een stad aantrekkelijk.

Wat maakt een stad tot een aantrekkelijke stad? Het boek De Aantrekkelijke Stad van Gerard Marlet geeft antwoord.

Steden in de Randstad doen het beter dan steden in de periferie van Nederland. Met de Noordvleugel van die Randstad gaat het weer beduidend beter dan met de Zuidvleugel. En in de grensregio’s doen steden als Groningen en Maastricht het opvallend veel beter dan Emmen en Heerlen.  De vraag is hoe dat komt. “Citymarketing: wonen als belangrijkste kwaliteit van de stad” verder lezen

Citymarketing:Rotterdam, wereldstad om in te wonen

rotterdam wereldwoonstadRotterdam introduceert een internetportal voor inspiratie over wonen in Rotterdam. Dit is een uitnodiging om verder te bouwen aan een aantrekkelijke woonstad Rotterdam.  De portal draagt de titel:

‘Rotterdam, wereldstad om in te wonen’.

De kernwaarden voor wonen in Rotterdam zijn Stoer, Werelds en Dynamisch. Hieronder volgt een beschrijving van deze kernwaarden:
Wat is stoer?
Wonen in Rotterdam is lef hebben. Hier pak je je kans en ga je voor avontuur. Je knapt bijvoorbeeld een kluswoning op tot je eigen paleis of renoveert een oude havenloods compleet tot loft. Ook de unieke ligging van Rotterdam aan de Maas en de robuustheid van de haven is stoer. Rotterdam is niet alleen stad aan de rivier, maar ook havenstad én waterstad. “Citymarketing:Rotterdam, wereldstad om in te wonen” verder lezen

De beste gemeenten om te wonen

Welke gemeente biedt een optimale mix van groen, ruimte en fraaie huizen, van voorzieningen en een prettig sociaal klimaat? Waar is de lucht nog schoon? Elseviers jaarlijkse onderzoek naar ‘De beste gemeenten’ is drastisch verbeterd. Er wordt nu ook rekening gehouden met nabijheid van scholen, winkels, ziekenhuizen en werkgelegenheid buiten de eigen gemeente.

Laren in Noord-Holland, Naarden en Bloemendaal zijn de beste woongemeenten van Nederland, Zevenaar biedt met idyllische dorpjes binnen de grenzen het meeste woongenot tegen de laagste gemeentelijke lasten.

“De beste gemeenten om te wonen” verder lezen

Paul Schnabel (SCP) over marketing van wonen in Nederland

wonen in nederland
‘Ondanks de onderzoeken die lijken aan te tonen dat wij Nederlanders zo tevreden en zelfs gelukkig zijn, is het toch knorrigheid en ongedurigheid die de Nederlandse samenleving bepaalt. Behouden wat we hebben is het devies, we lijken nog maar weinig te winnen te hebben en dat is een groot verschil met vroeger. Mijn advies aan het kabinet was samengevat: met mij en met u gaat het goed, maar met de samenleving gaat het slecht. De samenleving is veranderd in vele opzichten. Behalve in onze woonwensen, en dat geldt ook voor de nieuwe Nederlanders, de allochtonen: allemaal willen wij liefst wonen in een jaren dertig huis: grondgebonden en liefst veel ruimte binnen en buiten en temidden van het groen.

“Paul Schnabel (SCP) over marketing van wonen in Nederland” verder lezen