Brabant reserveert voor culturele hoofdstad 2018

brabant culturele hoofdstad brandaris placemarketingBrabant reserveert 100 miljoen euro voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De provincie betaalt 50 miljoen euro uit de opbrengst van Essent en de vijf deelnemende steden Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond dragen tot en met 2018 ieder 10 miljoen euro bij. “Brabant reserveert voor culturele hoofdstad 2018” verder lezen

Citymarketing: wonen als belangrijkste kwaliteit van de stad

De Aantrekkelijke StadWerken volgt wonen. In steden waar mensen graag willen wonen neemt ook de werkgelegenheid toe. Aan de aantrekkelijkste woonsteden van Nederland gaat niet alleen de bevolkingskrimp voorbij, ze doen het ook economisch beter. Uiteindelijk maakt een gunstige ligging in combinatie met goede stedelijke voorzieningen een stad aantrekkelijk.

Wat maakt een stad tot een aantrekkelijke stad? Het boek De Aantrekkelijke Stad van Gerard Marlet geeft antwoord.

Steden in de Randstad doen het beter dan steden in de periferie van Nederland. Met de Noordvleugel van die Randstad gaat het weer beduidend beter dan met de Zuidvleugel. En in de grensregio’s doen steden als Groningen en Maastricht het opvallend veel beter dan Emmen en Heerlen.  De vraag is hoe dat komt. “Citymarketing: wonen als belangrijkste kwaliteit van de stad” verder lezen

regiomarketing en citymarketing in Limburg

Maastricht citymarketing digitale culturele biografie
De VVV’s van Provincie Limburg zoeken nieuwe wegen om aandacht te krijgen voor Limburg. Dat is gelukt. Een verrassend You Tube filmpje is nu beschikbaar, klik hier

Een hele andere manier om de aandacht te krijgen is de uitwerking van ‘Zicht op Maastricht’, een digitale biografie van de stad Maastricht aan de hand van vier thema’s: Maastricht als Romeinse vesting, garnizoensstad, religieus centrum en vroege industriestad. Deze biografie maakt goed gebruik van de geschiedenis van de stad Maastricht en geeft bovendien de gelegenheid aan inwoners om hun kennis over de stad te delen.
Het project ‘Zicht op Maastricht’ heeft tot doel om volgens de principes van een ‘Culturele Biografie’ het erfgoed binnen de gemeente Maastricht in haar samenhang toegankelijker te maken voor een breed publiek. Dit gebeurt door samen met de Erfgoedinstellingen activiteiten te organiseren rond thema’s die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad en haar inwoners.