Brabant reserveert voor culturele hoofdstad 2018

brabant culturele hoofdstad brandaris placemarketingBrabant reserveert 100 miljoen euro voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De provincie betaalt 50 miljoen euro uit de opbrengst van Essent en de vijf deelnemende steden Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond dragen tot en met 2018 ieder 10 miljoen euro bij. “Brabant reserveert voor culturele hoofdstad 2018” verder lezen

Citymarketing in de collegeakkoorden 2010-2014

citymarketing evenementen brandaris placemarketingCitymarketing nog sterk geassocieerd met evenementen

Van de 36 grote steden, G4 en G32 hebben 16 steden een specifieke vermelding in hun collegeprogramma’s gemaakt naar citymarketing of citybranding voor de periode 2010-2014. Generaliserend bezien wordt citymarketing ingezet om burgers, bewoners en bedrijven aan zich te binden of voor de stad te behouden. “Citymarketing is het middel bij uitstek om onze inwoners en bedrijven meer te betrekken bij hun gemeente en om een verbinding te maken tussen de verschillende kernen” (Haarlemmermeer). “Citymarketing in de collegeakkoorden 2010-2014” verder lezen

Citymarketing: Breda als mooi meisje

expeditie breda

Wat is Breda? In de ogen van de bewoners een veelzijdige woonstad, ook al is het steeds moeilijker om aan een ‘bereikbare’ woning te komen. Verder is Breda nadrukkelijk een ‘winkelstad’, met een fijnmazig netwerk van winkels door heel de stad. Ook is Breda een stadwaar het onderwijs in hoog aanzien staat, terwijl het groene karakter van Breda veel bewoners een prettig gevoel geeft.

Voordat het project ‘Expeditie Breda’ van start ging, zijn de opstellers eerst eens gaan onderzoeken waarmee Breda zich kan profileren. De vraag: ‘Wat is Breda?’ werd daarbij nadrukkelijk gesteld. Met alle resultaten op een rijtje valt het op dat de Bredanaar nog steeds zijn betrekkelijk kleinschalige provinciestad koestert. Want waar een prettig woonklimaat in een groene omgeving met een menselijke maat hoog scoort, komt bij de bevolking niet automatisch de gedachte aan de oppervlakte dat Breda ook nog een ‘internationale’ of ‘ondernemende’ stad zou zijn.

“Opvallend is dat ‘internationale stad’ niet expliciet wordt herkend en erkend als onderdeel van de Bredase identiteit”, staat in ‘Expeditie Breda’.

Daar blijft het niet bij. “Breda als ‘ondernemende stad’ komt bij de meeste respondenten niet spontaan op als onderscheidende kwaliteit”, zo blijkt.

Niks mis mee, zegt wethouder Andr� Adank van Economische Zaken. Wat hem betreft hoeft Breda helemaal geen wereldstad te worden. Integendeel, het kleinschalige dat Breda uitstraalt is wat hem betreft juist bijzonder aantrekkelijk voor investeerders. “Hou het kleinschalig, behapbaar. De menselijke maat, die telt. We kunnen de halve wereld wel binnenhalen, maar we zijn niet goed bezig wanneer we de bestaande kwaliteit niet in stand houden of verbeteren”, zegt Adank.

De truc is om het beeld van Breda, zoals het nu bestaat, te gebruiken om de stad te verkopen. Citymarketing heet dat.

“We zijn tot nu toe nooit zo sterk geweest in het verkopen van de stad”, geeft Adank toe. Als het dan toch om beeldvorming gaat: Breda is altijd een mooi meisje geweest en heeft dat ook altijd wel geweten, maar er mee te koop lopen… Nee, dat deed ze niet. Dus liepen sommige leuke jongens door.

Die tijd is voorbij, als het aan het stadsbestuur ligt. Vorig jaar werd besloten om Breda weg te zetten als ‘product’, als ‘merk’. De belangrijkste karaktertrek van dat ‘product’ is het goede gevoel dat de stad zou uitstralen: Bourgondisch, gezellig, maar ook creatief en modern.

“Breda is een goed bewaard geheim dat ontdekt moet worden. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren”, zei burgemeester Peter van der Velden in september 2006.

‘Expeditie Breda’ heeft dat idee uitgediept en heeft nu ook de doelgroepen gevonden die voor de stad het meest interessant zijn om te benaderen. Breda richt zich op jongeren, jonge gezinnen en vitale senioren als ideale woonplaats, terwijl funshoppers, Europese stedentrippers en jongeren die evenementen afstruinen gezien worden als d� binnen te halen ‘nieuwe klanten’.

Vanuit economisch oogpunt zijn vooral de kennis- en creatieve industrie, logistieke dienstverlening en hospitality (horeca en aanverwante bedrijfstakken) interessant om te benaderen.

Terwijl al die doelgroepen op de korrel worden genomen, is het ook de kunst om de stad leuk en gezellig te houden. Daarvoor is geld nodig en dat is te halen op drie plaatsen: Den Bosch, Den Haag en Brussel.

Adank is gefascineerd door de geldpotten van deze subsidiegevers. “Er is winst te halen. Zo heeft het samenwerkingsverband Brabantstad, waar Breda deel van uitmaakt, honderden miljoenen euro’s te verdelen. Bij de provincie is zo’n 80 tot 90 miljoen te halen. In Brussel bevatten de ‘structuurfondsen’ waaruit we kunnen putten ongeveer 168 miljoen euro. Al dat geld gaan we aan elkaar verbinden. We gaan met geld geld maken”, verwacht de wethouder.

Om Breda nadrukkelijker op de kaart te zetten wil de gemeente binnenkort een eigen lobbyist aan het werk zetten bij de Europese Unie in Brussel.

Adank wijst er op dat alle inspanningen er toe moeten leiden dat de kwaliteit van Breda voor de toekomst behouden blijft. Dat is geen beleid, dat is een missie, zo staat in ‘Expeditie Breda’.

De resultaten zijn pas over tien, twintig jaar bekend. Dan kan de bewoners van de stad weer gevraagd worden: ‘Wat is Breda?’

Bron: BN/De Stem