Citymarketing in de collegeakkoorden 2010-2014

citymarketing evenementen brandaris placemarketingCitymarketing nog sterk geassocieerd met evenementen

Van de 36 grote steden, G4 en G32 hebben 16 steden een specifieke vermelding in hun collegeprogramma’s gemaakt naar citymarketing of citybranding voor de periode 2010-2014. Generaliserend bezien wordt citymarketing ingezet om burgers, bewoners en bedrijven aan zich te binden of voor de stad te behouden. “Citymarketing is het middel bij uitstek om onze inwoners en bedrijven meer te betrekken bij hun gemeente en om een verbinding te maken tussen de verschillende kernen” (Haarlemmermeer).

De algemene toon over de nut en noodzaak van het instrument is positief. Steden spreken de ambitie uit om hun imago uit te bouwen en citymarketing daar waar nodig slim in te zetten. Daarbij wordt de wens uitgesproken niet specifiek te bezuinigen op bestaande strategieën en evenementen. Wel is het opmerkelijk dat citymarketing nog sterk wordt geassocieerd met het binnenhalen van (sport)evenementen. “De gemeente stimuleert de organisatie van meer belangrijke sportevenementen binnen de gemeentegrenzen” (Helmond). Er wordt dan ook zeer specifiek melding gemaakt van incidentele activiteiten waarbij slechts in een enkel geval verwezen wordt naar een integrale strategie waarin citymarketing een rol speelt. Op een bestuurlijk niveau lijkt citymarketing dan ook te bestaan uit sportevenementen en “afstemmenvan activiteiten als externe communicatie, pr-stadspromotie, evenementen, marketing, acquisitie en accountmanagement in relatie tot de budgetten beschikbaar gesteld voor/aan citymarketing” (Lelystad). Enkele steden kiezen ervoor om citymarketing in te zetten voor het verder versterken van hun identiteit en hun imago (gezond, groen en actief in Ede). Steden spreken de ambitie uit om hun imago uit te bouwen en citymarketing daar waar nodig slim in te zetten. Daarbij wordt de wens uitgesproken niet specifiek te bezuinigen op bestaande strategieën en evenementen.

Citymarketing is incidenteel, citybranding is structureel?

Op een bestuurlijk niveau lijkt citymarketing vooralsnog grotendeels te bestaan uitsportevenementen en, zoals in Lelystad, in het “afstemmen van activiteiten als externe communicatie, pr-stadspromotie, evenementen, marketing, acquisitie en accountmanagement in relatie tot de budgetten beschikbaar gesteld voor/aan citymarketing”. Ede zet het instrument citymarketing in ter versterking van zijn economische identiteit en imago (gezond, groen en actief in Ede). Utrecht, Eindhoven, Helmond, Rotterdam, Den Haag, Zaanstad, Sittard-Geleen, Almelo, Nijmegen, Breda, Leeuwarden en andere steden zetten zich in om evenementen en hun nationale en internationale positie te verbeteren. Arnhem stelt een Stedelijke Economische Raad (SER) met Arnhemse bedrijven en instellingen in om de beeldvorming ‘made in Arnhem’ te versterken. Het belang van (incidentele) citymarketing wordt onderkend, maar het instrument maakt vooralsnog op bestuurlijk niveau geen onderdeel uit van een (structurele) economische strategie. Het is de vraag of citybranding een meer structurele strategie biedt dan citymarketing.

Bron: Nicis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *