Nicis Kennisatelier 11 oktober: Van citymarketing naar citybranding?

Sail Amsterdam 2010 evenement citymarketing nicis kennisatelier brandaris placemarketingDrie kwart van de Nederlandse steden heeft in hun nieuwe collegeakkoorden aangegeven ‘iets’ met citymarketing te doen. TNS-NIPO heeft in mei een steden top 50 in het gebruik van citymarketing samengesteld. De gemeenten Den Haag en Assen hebben in juni de jaarlijkse Citymarketing Trofee voor de periode 2010-2011 mee naar huis mogen nemen.

In de praktijk blijkt citymarketing in de meeste gevallen voornamelijk een multimediale campagne te omvatten om de stad in algemene zin of een evenement in de stad te promoten. Het gebruik van marketingtechnieken staat centraal, bijvoorbeeld door de vaststelling van een slogan, een mooi logo of het promoten van een sporttoernooi. De kracht van een stad zit echter niet alleen in een mooi logo of een slogan verscholen. Een slim gebruik van het instrument citymarketing gaat verder dan alleen het vaststellen van een slimme slogan.

Sommigen maken daarom onderscheid tussen citymarketing en citybranding. Bij citymarketing wordt over het algemeen uitgegaan van de stad als gegeven en de wijze waarop deze als een ‘product’ te verkopen is en aansluit bij de wensen en behoeften van (nieuwe) consumenten van de stad. Bij citybranding staat over het algemeen een zelfgekozen visie, missie en identiteit van de stad centraal. In plaats van een logo staat een uit te venten beeldmerk van de stad centraal.

Steden zijn steeds meer genoodzaakt te concurreren en zich te differentiëren als ideale vestigingsplaats voor bedrijven, als woonplaats voor burgers en als toeristische trekplaats voor (buitenlandse) toeristen. Dit vereist een slim, gecombineerd gebruik van technieken op het gebied van citymarketing en citybranding. De verwachting is dat inzichten over beide benaderingen in de toekomst alleen maar in belang toenemen. Het is hierbij interessant een verbinding te leggen met de (economische) positionering van de stad op de langere termijn. Hoe kunnen deze elkaar versterken?

Op welke wijze kunt u een verdiepingsslag aanbrengen op uw huidige strategie zodat deze aansluiting vindt bij uw economische strategie en het beeld dat u van uw stad wil uitdragen? En welke instrumenten heeft u hiervoor tot uw beschikking? Welke goede voorbeelden zijn er op dit gebied en in welke mate verschillen zij van de minder succesvolle initiatieven? Welke verschillen bestaan er tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ steden, en hoe kunnen zij van elkaar leren?

In dit kennisatelier krijgt u drie prikkelende inleidingen. Deze geven u nieuwe inzichten in het gebruik van citymarketing en citybranding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ steden.

Programma:

12.15-13.00 uur Welkom en lunch

13.00-13.10 uur Inleiding dagvoorzitter – Simone van Trier

13.10-13.50 uur Rik Riezebos – directeur European Institute for Brand Management, EURIB

13.50-14.30 uur Martin Boisen – Universitair docent Universiteit Utrecht

14.30-14.45 uur Intermezzo – kleur in de openbare ruimte – Jeroen Geurts – Stichting Kleur Buiten

14.45-15.00 uur Koffie thee

15.00-15.30 uur Dick de Jong – directeur Brandaris Placemarketing

15.30-16.15 uur Panel met inleiders en debat met de zaal

 16.15-16.45 uur Afsluitende borrel

 Deelname is gratis. Kijk voor inschrijving op http://www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Bijeenkomsten/Overzicht/11_oktober_2010_Kennisatelier_‘Van_City_Marketing_naar_City_Branding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *