Citymarketing Terneuzen

IMG_2512Citymarketing Terneuzen draagt bij aan de ontwikkeling van Terneuzen als economische motor van Zeeland. Het citymarketingplan Terneuzen is opgesteld als richtlijn en leidraad voor de uitwerking van een concrete citymarketingcampagne voor de gemeente Terneuzen. De aanleiding is het projectplan citymarketing van de gemeente Terneuzen waarvan de ambitie is om bezoekers, bewoners, bedrijven, ondernemers en investeerders aan te trekken en te behouden. Om deze ambitie handen en voeten te geven, is besloten tot het opstellen van een structuurvisie voor de binnenstad en – mede op basis van deze visie – een citymarketingplan. “Citymarketing Terneuzen” verder lezen

CBS: Groei Zeeland, lichte krimp grote steden

Zeeland Havenmond TerneuzenIn 2012 kromp de economie in vrijwel alle provincies. De Friese economie kromp met 1,5 procent het hardst. Ook in de provincies Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 1,0 procent. Alleen Zeeland realiseerde een lichte groei ( 0,4 procent), zo blijkt uit cijfers van het CBS. In de Randstad was de krimp kleiner dan het landelijk gemiddelde. “CBS: Groei Zeeland, lichte krimp grote steden” verder lezen

Nieuw!Zeeland manifestatieZeeland verandert en dat is spannend! De bevolking groeit op dit moment nog licht en er zijn regio’s waar nu of straks sprake is van krimp. Wel wonen er in Zeeland steeds meer ouderen en neemt het aantal kinderen en jongeren af. Het is een uitdaging om deze veranderingen als kansen te zien en gezamenlijk te streven naar duurzame oplossingen.
Nieuw! Zeeland is een initiatief van Provinciale Staten van Zeeland. Op 26 september vindt de Nieuw!Zeeland manifestatie plaats. “Nieuw!Zeeland manifestatie” verder lezen