Citymarketing Terneuzen

IMG_2512Citymarketing Terneuzen draagt bij aan de ontwikkeling van Terneuzen als economische motor van Zeeland. Het citymarketingplan Terneuzen is opgesteld als richtlijn en leidraad voor de uitwerking van een concrete citymarketingcampagne voor de gemeente Terneuzen. De aanleiding is het projectplan citymarketing van de gemeente Terneuzen waarvan de ambitie is om bezoekers, bewoners, bedrijven, ondernemers en investeerders aan te trekken en te behouden. Om deze ambitie handen en voeten te geven, is besloten tot het opstellen van een structuurvisie voor de binnenstad en – mede op basis van deze visie – een citymarketingplan.

De projectgroep citymarketing en de klankbordgroep citymarketing vormden het platform voor de realisatie van
het citymarketingplan. Er is ten behoeve van de ontwikkeling van citymarketing Terneuzen met veel mensen
gesproken, onder regie van de projectgroep citymarketing, en onder begeleiding van de klankbordgroep citymarketing.
De klankbordgroep is ingezet voor het draagvlak en de inhoudelijke kwaliteit. Het doel van deze klankbordgroep was
het toetsen van de tussentijdse resultaten, evalueren en corrigeren waar nodig. De basis voor de ontwikkeling van
citymarketing was het projectplan citymarketing, onder regie van de projectgroep citymarketing en met ondersteuning
van Brandaris Placemarketing.

img_2516.jpg

Wat gaat Terneuzen er voor doen?
Terneuzen gaat een organisatie opzetten die namens publieke en private partijen sturing gaat geven aan de marketingopgave voor Terneuzen. De hoofdthema’s Haven, Water en Centrum zullen de rode draad gaan vormen in de citymarketing. Deze thema’s zijn in hun samenhang onderscheidend voor de positie van Terneuzen in Zeeuws Vlaanderen en Zeeland en bepalend voor de toekomstige welvaart en welzijn van Terneuzen. Citymarketing maakt gebruik van sterktes in de gehele gemeente, maar legt het accent op het centrum van de stad Terneuzen. Een sterk centrum draagt bij aan het prettig wonen in alle kernen van Terneuzen en vergroot de aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers en potentiële werknemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *