CBS: Groei Zeeland, lichte krimp grote steden

Zeeland Havenmond TerneuzenIn 2012 kromp de economie in vrijwel alle provincies. De Friese economie kromp met 1,5 procent het hardst. Ook in de provincies Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 1,0 procent. Alleen Zeeland realiseerde een lichte groei ( 0,4 procent), zo blijkt uit cijfers van het CBS. In de Randstad was de krimp kleiner dan het landelijk gemiddelde.

Dit kwam voornamelijk doordat de vier grote steden het minder slecht deden. Met een economische teruggang van 0,3 procent had Rotterdam de kleinste krimp, gevolgd door Amsterdam met een krimp van 0,4 procent. Doordat de bedrijfstak vervoer en opslag in 2012 nog groeide bleef de krimp in deze twee steden beperkt. Ook de chemische industrie leverde in Rotterdam een positieve bijdrage. In Utrecht kromp de economie met 0,6 procent. Deze stad profiteerde enigszins van de groei van de dienstverlening. Mede door een krimpende overheid had Den Haag de grootste krimp (-0,8 procent) van de vier grote steden.

Met een ontwikkeling van 0,4 procent vertoonde Zeeland als enige provincie groei in 2012. Dit was voornamelijk te danken aan de groei van de chemische industrie. Die op haar beurt profiteerde van een aantrekkende export. In Friesland, Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant was de economische teruggang het grootst. Deze provincies zijn met name getroffen door de teruggang in de bouwnijverheid, die in deze regio’s bovengemiddeld groot is. Bron: CBS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *