Nieuw!Zeeland manifestatieZeeland verandert en dat is spannend! De bevolking groeit op dit moment nog licht en er zijn regio’s waar nu of straks sprake is van krimp. Wel wonen er in Zeeland steeds meer ouderen en neemt het aantal kinderen en jongeren af. Het is een uitdaging om deze veranderingen als kansen te zien en gezamenlijk te streven naar duurzame oplossingen.
Nieuw! Zeeland is een initiatief van Provinciale Staten van Zeeland. Op 26 september vindt de Nieuw!Zeeland manifestatie plaats.

Nieuw!Zeeland manifestatie
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Nieuw! Zeeland manifestatie op zaterdag 26 september van 10.45 uur tot 14.30 uur, in de Abdij te Middelburg.

De Provincie Zeeland heeft de afgelopen maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het project Nieuw! Zeeland.

Tijdens deze bijeenkomsten hebben we gesproken met burgers, organisaties, ondernemers en politici uit Zeeland. Het thema van deze gesprekken was de demografische ontwikkelingen in onze regio en wat hiervan de gevolgen zijn voor de Zeeuwse samenleving.

U heeft een concrete bijdrage geleverd aan de discussie, of u heeft aangegeven dat u interesse heeft in het project. Daarom willen wij u graag informeren over de voortgang van Nieuw! Zeeland en wat wij met uw inbreng gaan doen.

Tijdens de Nieuw! Zeeland manifestatie presenteren wij onze plannen voor Zeeland aan vertegenwoordigers van het Rijk en van andere provincies, maar vooral ook aan alle mensen die hebben meegedacht over de toekomst van Zeeland. Deze plannen zijn verwoord in de Hoofdlijnennotitie en de daarbij behorende Zeeuwse Agenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *