Religieus erfgoed: Geloof in de Toekomst

IMG_6209Het Jaar van het Religieus Erfgoed in 2008 had als doel om door middel van publieksgerichte activiteiten de belangstelling voor en de kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten. Met dit landelijke themajaar en de vele activiteiten is veel aandacht verkregen ten behoeve van een duurzame toekomst van het religieus erfgoed. Dit kan maar hoeft geen herbestemming te zijn.

Tot de mooie resultaten van het Jaar van het Religieus erfgoed behoort de totstandkoming van een goed leesbaar Strategisch Plan voor het religieus erfgoed en een interactieve database van kerkgebouwen op www.relikwi.nl.
Een van de initiatieven was die van het Bisdom van Haarlem en het Bisdom Rotterdam naar 900 kerken die sinds 1970 zijn gesloten. Met het onderzoek van herbestemming van kerken en kerklocaties is inzicht gegeven in de vraag welke herbestemming achteraf gezien een succes gebleken is en welke niet. En waar misschien mogelijkheden over het hoofd zijn gezien om met uitdagende nieuwe architectuur en nieuwe functies eigentijdse iconen toe te voegen aan het landschap van morgen, met respect voor de kerklocatie van het verleden. Het kenniscentrum voor Stedelijke vernieuwing KEI voerde het onderzoek uit naar herbestemming van kerken en kerklocaties.

Waardevermeerdering in de wijk

De waardevermeerdering van een wijk kan plaatsvinden door unieke religieuze maar onvoldoende benutte gebouwen een nieuwe functie te geven waardoor ze een betere bijdrage leveren aan het leven in de wijk.  Dit kan met cultuur, waardoor er directe meerwaarde is voor de omwonenden, maar het kan ook door het huisvesten van woningen, de zo populaire creatieve industrie, een bibliotheek of boekhandel of zelfs een luxe hotel als het Kruisherenhotel in Maastricht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *