Citymarketing: Olympische ambitie Amsterdam

Olympisch Vuur Alliantie Olympisch Plan 2028Op 19 mei is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders door de gemeenteraad van Amsterdam geïnstalleerd.
Het programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de stad. Economisch groeien, sociaal versterken en duurzaam investeren zegt onder andere: “De coalitie zet in op het binnenhalen en organiseren van aansprekende sportevenementen in overleg met NOC*NSF, en stimuleert topsport door te investeren in goede (top)sportvoorzieningen en de ontwikkeling van de Olympische Sportas. Zo zet de nieuwe coalitie zich in om de Olympische Spelen naar Nederland te halen en draagt het, op weg naar 2028, als Amsterdam bij aan Nederland als sportland.”
Eric van der Burg (VVD) is de nieuwe wethouder Sport.

Better City, Better Life: World Expo 2010

world-expo-2010-shanghai-count down better city better life192 landen en 50 internationale organisaties nemen deel aan de World Expo 2010 in Shanghai. Tussen 1 mei en 31 oktober worden volgens de  officiële website maar liefst 70 miljoen bezoekers verwacht.

Het doel van de Expo is de wereldwijde uitwisseling over stedelijk leven en stedelijke ontwikkeling. In 2010 zal naar verwachting 55% van de wereldbevolking in een stad wonen. Met het thema ‘Better city, better life’ daagt de organisatie van de Expo deelnemers uit om met ideeën te komen voor leefbare steden in de 21e eeuw. “Better City, Better Life: World Expo 2010” verder lezen

Citymarketing Giro d'Italia Amsterdam Utrecht Middelburg

Giro d'Italia 2010‘l’Olanda dedica una grande festa agli italiani e non di solo sport’. De eerste berichten in Italië zijn geplaatst. De steden Amsterdam, Utrecht en Middelburg maken zich op voor een ontvangst van renners, pers en publiek. Speciale websites en ontvangstprogramma ’s zijn vastgesteld door deze steden maar ook door de plaatsen die worden aangedaan. En dat varieert qua activiteiten van de Rondemiss Soest tot een roze uitgave van de Telegraaf en een stadstram in Amsterdam, een roze Domtoren, een pastaschilderij en een Italiaans festival in Middelburg. “Citymarketing Giro d'Italia Amsterdam Utrecht Middelburg” verder lezen

De Olympische Spelen zijn niet de agenda

barcelona 2022 olympic gamesZiehier vanuit Barcelona een mooi lesje voor Nederland, Amsterdam, Rotterdam en ‘Olympisch Vuur’, de alliantie Olympisch Plan 2028.

Ook Barcelona heeft te kampen met de economische crisis. De enige en beste oplossing die de stad daarvoor ziet is méér Barcelona, voortbouwend op bestaande kwaliteiten. Barcelona heeft een nieuwe agenda voor 2010-2020: De stad positioneert zich als economische motor voor Zuid Europa, een drietalige hoofdstad voor het Middellandse Zee gebied met een nadruk op onderwijs en creativiteit.  Barcelona heeft zich bij de presentatie van de stedelijke agenda gekandideerd voor de Olympische Winterspelen van 2022. Dat ging gepaard met de volgende boodschap: ”The games are not the agenda, it’s the agenda that makes sense of the games.’ “De Olympische Spelen zijn niet de agenda” verder lezen

CityEvents zorgen voor opleuken van stedelijke omgeving

bejing olympische spelen citymarketing

De marketing van steden zal steeds sterker op specifieke doelgroepen of zelfs individuen worden gericht. De tijd van ��n, relatief homogeen promotieplaatje (of promotiepraatje) is voorbij. Door de komst van MP3-spelers, televisie in mobiele telefoons, urban screens en internet kunnen individuen z�lf een beeld van een stad construeren. Dat stelt Ward Rennen, adviseur citymarketing bij Berenschot Communicatie, in zijn proefschrift over de impact van grote evenementen.

Rennen onderzocht op welke manier Europese steden die in de 20e eeuw grootschalige evenementen organiseerden aan hun profilering werkten. Daarbij keek hij vooral naar CityEvents (grootschalige evenementen in grote gaststeden) als de Olympische Spelen en de Europese Culturele Hoofdsteden. Rennen vindt dat het strategisch neerzetten van dergelijke evenementen keihard nodig blijft. Maar steden worden in toenemende mate uitgedaagd om zich zo specifiek mogelijk op individuele verwachtingen en associaties te richten. En op een zodanige manier dat de merknaam van een stad daardoor niet aan kracht inboet.

Volgens Rennen hebben CityEvents zonder massale media-aandacht nauwelijks kans van slagen. Steeds meer organisatoren kiezen voor het opzetten van eigen medianetwerken. Zo proberen zij de afhankelijkheid van onafhankelijke (kritische) media te verminderen en presenteren zij zich op een ogenschijnlijk journalistieke wijze.

Door de sterke opkomst van live berichtgeving groeien veel CityEvents al voordat zij voorbij zijn uit tot historische gebeurtenissen. De organisatie zet vaak in op het ontlokken van goede herinneringen. Want als dat lukt, kunnen steden, media en bedrijven ook na afloop van het CityEvent nog geruime tijd hun voordeel doen met die goede herinneringen.

In veel gaststeden betekent de komst van een CityEvent overigens een impuls voor de publieke stedelijke ruimtes. Omdat de programmering steeds specifieker wordt en steeds meer doelgroepen aan moet spreken, waaieren de activiteiten als het ware over de stad uit. De in het verleden vaak sterke concentratie op alleen het centrum verwatert. De schaalgrootte van CityEvents stelt steden in staat om zichzelf ook op plaatsen b�iten hun centrum als het ware opnieuw uit te vinden en stadsdelen met nieuwe activiteiten en betekenissen te laden. Daarbij vervult het internet een verbindende rol. Afzonderlijke, over de hele stad verspreide programmaonderdelen komen samen op de website van de organisatie van het evenement.

bron: UvA

De waarde van evenementen en gebouwen voor citymarketing

Volgens onderzoek dat afgelopen week werd gepresenteerd door professor Pellebarg van Universiteit Groningen dragen evenementen en gebouwen het sterkst bij tot het beeld dat men van een stad heeft. Het meerjarig onderzoek dat als basis diende betreft de beeldvorming van regio en stad Groningen op basis van de campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’.

Een koninklijk bezoek levert behalve veel aandacht echter ook veel bezoekers aan de stad. In 2007 is ‘s-Hertogenbosch het gelukkige middelpunt van de aandacht.