Back to Normal?

Richard Florida The Great Reset placemarketing placebranding 2011De afgelopen 10 jaar hebben veel steden aandacht besteed aan de ‘creatieve klasse’. Ze deden dit onder andere omdat Richard Florida een vurig pleidooi deed om de creatieve klasse extra aandacht te geven. Juist de creatieve en jonge kenniswerkers van de stad zorgen volgens zijn benadering voor innovatie en uiteindelijk economische groei. Veel steden pakten dit verhaal op om een omgeving te creëren waarin deze creatieve klasse zich thuis voelt. Misschien wel teveel steden, want de diversiteit in steden is groot en niet alle steden lenen zich voor een sterk accent op de creatieve klasse.
Er is nu een nieuw boek verschenen dat focust op de tijd in en na de financiële crisis: ‘The Great Reset’. Het is een pleidooi van Richard Florida voor ‘back to basics’ met de inrichting van onze steden en regio’s. Geen focus meer op auto’s, huizen en nieuwbouwwijken. Maar op duurzame en groene oplossingen. De steden en regio’s zullen zich richten op meer verdichting maar met open plekken voor recreatie en ontmoeting. Florida heeft het over een reset omdat het huidige ecomische systeem volgens hem ten einde is. Hij voorziet kansen voor megaregio’s die goed inspelen op de veranderende economie.
Er is ook iets tegen Florida in te brengen vanuit een marketing optiek: In het verleden bood economische groei juist de mogelijkheid voor opbouw van de steden en regio’s. De economie was de motor achter ruimtelijke ontwikkelingen met nieuwe woningen, winkels, voorzieningen en infrastructuur. Bij de industrialisatie ontstonden echte industriesteden zoals Detroit met de auto industrie. Zonder groei is het moeilijk om te investeren in regio’s. En waar Florida een mooie toekomst ziet voor bijvoorbeeld amerikaanse steden en regio’s  is er inmiddels ook kritiek, want de groei in Azië gaat gewoon door.
Boeken:
Richard Florida, The Rise of the creative class (2002)
Richard Florida, The Great Reset ( 2011)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *