Locatiemarketing:Wonen in een traditionele woning in een dorpse omgeving

IMG_6863HaarlemmermeerAls consumenten het voor het zeggen hebben, wonen zij het liefst in een traditionele woning in een dorpse omgeving, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van VROM en NEPROM. Het onderzoek is onderdeel van het landelijke WoON-onderzoek en geeft nieuw inzicht in de woonwensen van consumenten en de afwegingen die zij maken. Ook is doorgevraagd naar de motieven achter deze woonwensen. “Locatiemarketing:Wonen in een traditionele woning in een dorpse omgeving” verder lezen

Paul Schnabel (SCP) over marketing van wonen in Nederland

wonen in nederland
‘Ondanks de onderzoeken die lijken aan te tonen dat wij Nederlanders zo tevreden en zelfs gelukkig zijn, is het toch knorrigheid en ongedurigheid die de Nederlandse samenleving bepaalt. Behouden wat we hebben is het devies, we lijken nog maar weinig te winnen te hebben en dat is een groot verschil met vroeger. Mijn advies aan het kabinet was samengevat: met mij en met u gaat het goed, maar met de samenleving gaat het slecht. De samenleving is veranderd in vele opzichten. Behalve in onze woonwensen, en dat geldt ook voor de nieuwe Nederlanders, de allochtonen: allemaal willen wij liefst wonen in een jaren dertig huis: grondgebonden en liefst veel ruimte binnen en buiten en temidden van het groen.

“Paul Schnabel (SCP) over marketing van wonen in Nederland” verder lezen