Tech Cities 2012

London GherkinParijs, Londen, Oxford, Berlijn en Cambridge vormen de top-5 in de European Tech Cities Ranking 2012, die Buck Consultants International heeft opgesteld. Buck Consultants International onderzocht de concurrentiekracht van 31 Europese steden voor technologiegedreven bedrijven en R&D-centra. Delft en Amsterdam eindigden op resp. een negende en tiende plaats.

Steeds meer internationale, technologiegedreven bedrijven zetten nieuwe (R&D) vestigingen in Europa op om te profiteren van de technologische kracht en talent pools in m.n. de grotere Europese steden. Ze hopen daarmee hun innovatieslagkracht te vergroten en hun concurrenten de loef af te steken. Buck Consultants International vergeleek de 31 steden op 5 factoren: aanwezige technologische- en kennisbasis; beschikbaarheid en kosten van kenniswerkers; omvang en toegankelijkheid van de markten; internationale bereikbaarheid; internationaal zakenklimaat (o.a. risicokapitaal, belastingen). De 5 factoren zijn weer onderverdeeld in meer dan 25 indicatoren.

Europese top

Opvallend is dat de grote metropolen Parijs en Londen (inclusief Oxford en Cambridge), die ook als handels-, financiële- en toeristische centra te boek staan, de Europese ranglijst van technologiecentra domineren. “In deze steden wonen een groot aantal hoger opgeleide mensen, zijn topuniversiteiten gevestigd en veel Research & Developmentcentra neergestreken. Deze drie factoren werken als een magneet op internationale bedrijven, die op zoek zijn naar nieuwe lokaties voor kennisintensieve activiteiten”, aldus Josefien Glaudemans, Managing Partner Buck Consultants International.

Nederlandse steden

De adviseurs van Buck Consultants International namen 3 Nederlandse steden in het onderzoek mee: Amsterdam, Eindhoven en Delft. Delft eindigde op een 9e plaats, Amsterdam op de 10e plaats en Eindhoven eindigde als nummer 28. Als verklaring voor het feit dat de Nederlandse steden geen toppositie innemen zegt Nynke Draisma, senior adviseur bij Buck Consultants International: “Nederland scoort matig op de technologie- en op arbeidsmarktfactoren. In verhouding tot het buitenland zijn de uitgaven van overheden en bedrijven aan Research & Development gering, werken er relatief weinig mensen in de high tech sector en zijn de arbeidskosten in Europees verband aan de hoge kant”. Door specialisatie op bepaalde technologiesectoren kunnen Nederlandse steden en regio’s wel degelijk tot de Europese top (gaan) behoren, zeggen Glaudemans en Draisma. “De regio Eindhoven met zijn focus op high tech systemen en materialen is daar een prachtig voorbeeld van. Campussen en science parken vormen daarbij interessante kristallisatiepunten van specifieke clusters en blijken ook daadwerkelijk een attractief vestigingsmilieu te kunnen bieden aan internationale bedrijven”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *