Citymarketing Utrecht: kernwaarden en doelstellingen Programma Stadspromotie

Branding is geen doel op zich. Het is een belangrijk instrument in de aanpak van stadspromotie. Een duidelijke positionering maakt scherp waarin Utrecht zich onderscheidt van andere steden en waarin de kracht van de stad ligt. Om tot een goede branding van Utrecht te komen, is met betrokkenen en deskundigen de brand key voor Utrecht uitgewerkt:
een model waarmee de essentie van een merk wordt samengevat en dat richting geeft bij communicatie. Essentieel onderdeel van de merkbenadering is het benoemen van kernwaarden.

Voor Utrecht zijn de volgende kernwaarden vastgesteld:
• Historie
• Talent
• Vernieuwend
• Persoonlijk
De kernwaarden vormen het merk Utrecht en manifesteren zich in zeven unieke sterke punten, waarmee Utrecht goed gekarakteriseerd kan worden :
• uniek grachten- en wervenstelsel in een prachtige monumentale binnenstad
• festivals en evenementen in een bruisend cultureel klimaat
• kenniseconomie en centrum voor onderzoek, onderwijs en opleidingen
• gaming en creatieve bedrijven
• de centrale ligging van Utrecht
• stedenbouw, architectuur, openbare ruimte: de ruimtelijke vernieuwing van de stad
• vernieuwend sociaal beleid en sterke sociale infrastructuur

Doelstellingen uit Programma Stadspromotie

Met de uitvoering van het Programma Stadspromotie profileren wij Utrecht nationaal en internationaal als stad met een aantrekkelijk en concurrerend klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren.
Om dit te bereiken hanteren we de volgende afgeleide doelen.

1. Een betere positionering van het merk Utrecht
Bij deze doelstelling gaat het voornamelijk om een systematische en professionele aanpak op het gebied van citymarketing en -branding om het merk Utrecht neer te zetten. Een merk dat zich onderscheidt ten opzichte van andere steden.

2. Evenementen, projecten en activiteiten (beter) benutten voor versterking van het merk Utrecht
Op deze manier behouden en verbeteren we de aantrekkelijkheid van Utrecht voor de doelgroepen en creëren we een gunstig evenementenklimaat. Zo trekken we gericht bezoekers aan met een goede spreiding over het gehele jaar en over de gehele stad. Bestaande en nieuwe sterke punten van Utrecht, evenals bestaande en nieuwe evenementen, benutten we beter door het versterken van het merk. Denk hierbij aan het initiëren, subsidiëren en faciliteren van toeristische projecten en projecten van derden.

3. Vergroten betrokkenheid doelgroepen
We bouwen aan goede, duurzame relaties met de volgende doelgroepen: (potentiële) bewoners, bedrijven, studenten, bestuurders en beslissers. Mensen maken de stad. Dit is een fundamenteel
uitgangspunt voor stadspromotie. We zoeken daarom nauwe aansluiting bij de Utrechtse doelgroepen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om samenwerking met bewoners en professionals in de stadslabs, de samenwerking met gezaghebbende opinieleiders uit verschillende sectoren in de Utrecht Development Board of een project ‘gastvrij’ met de Utrechtse bewoners en horecaondernemers.
Het uiteindelijke doel van het Programma Stadspromotie is een toename van bezoekerstromen, bedrijfsvestigingen, investeringen en behoud van een aantrekkelijk en concurrerend woon-, werk-, leef- en investeringsklimaat. Daarbij bewaken we de balans tussen groei en kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande stad voor de reeds aanwezige bewoners, bedrijven en instellingen.

De opgave is dus in de kern: De doelgroepen verleiden te (blijven) kiezen voor Utrecht.

Klik hier voor het Programma Stadspromotie 2008-2011.

2 gedachten over “Citymarketing Utrecht: kernwaarden en doelstellingen Programma Stadspromotie”

 1. Erg leuk om te lezen hoe er in de toekomst over Utrecht nagedacht wordt.
  Zelf ben ik bezig met een afstudeeronderzoek om het nieuwe stadscentrum van Leische Rijn te ontwerpen. Hier lees ik dat het niet het idee is om dit te laten concurreren met de oude Utrechtse binnenstad. Ik lees hier veel over een eigen identiteit, maar ik kom nergens tegen wat deze dan exact zal gaan worden.

  Heeft iemand hier misschien meer informatie over?

  Ik kan mij aan de hand van het Programma stadspromotie voorstellen dat dit een centrum wordt voor de jonge afgestudeerde. Te denken valt dan aan de creatieven die in zijn voor vernieuwing. zie het als een centrum waar voorstellingen, theater, maar ook nieuwe ontwikkelingen in de techniek tentoongesteld wordt. Een soort Pilot-city!

 2. bovenstaande uiteenzetting lezend komt bij mij de gedachte (en mogelijke slogan) op:

  Geen redenen om niet voor Utrecht te kiezen

  of omgekeerd:

  Utrecht heeft Álles.

  Gegroet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *