Branding: Nederland als mondiaal knooppunt

Als we slimmer inzetten op het versterken van excellente kennisproductie en kennisontwikkeling, kunnen we Nederland scherp positioneren als mondiaal knooppunt. Het Innovatieplatform initieert en ondersteunt tien concrete initiatieven, waaronder 1.000 toppromovendi per jaar extra en 50 hoofdkantoren van internationale ondernemingen in Nederland, Groeiversneller voor het helpen groeien van MKB’ers naar een omzet van 20 mln euro en een brandingstrategie voor Nederland.

Nederland is in potentie een ideale landingsplaats voor het bedienen en verkennen van de Europese markten. Met veeleisende consumenten op het raakvlak van Angelsaksische en continentaal-Europese culturen zijn we aantrekkelijk voor bedrijven die voet aan de grond willen krijgen in Europa.
Een duidelijke visie die maximaal inspeelt op de sterkten van Nederland is vereist. Door het groeitempo van landen als China en India neemt ons aandeel in de mondiale economische productie af, maar we kunnen er ook van profiteren. Nederland is al een open economie en wordt elk jaar meer onderdeel van de wereldeconomie. Ons bruto binnenlands product groeit jaarlijks met ongeveer 2%, terwijl onze internationale handel stijgt met 6% en het grensoverschrijdende kapitaalverkeer met 13% per jaar.

Meer hoofdkantoren van globale spelers hier te hebben is daarom belangrijk. Van de wereldwijde Fortune 500-bedrijven zijn er 16 Nederlands en van de niet-Europese bedrijven op deze lijst hebben er 168 een hoofdkantoor in Europa, 14 ervan in Nederland. Relatief gezien een goede prestatie, in absolute zin is het onvoldoende.
In de komende tien jaar zullen Aziatische bedrijven bijna een derde van de top 500-ondernemingen uitmaken. Het Innovatieplatform (IP) wil dat het aantal internationale hoofdkantoren de komende vijf jaar groeit naar vijftig. Dit is goed voor de werkgelegenheid, versterkt onze researchbasis en levert een aanzienlijke indirecte bijdrage aan onze economische groei.
Om hoofdkantoren aan te trekken zijn wel een aantrekkelijk fiscaal klimaat, lage administratieve lasten, een excellente kennispositie en een prettig leefklimaat voor buitenlands toptalent nodig.

We moeten onze sterktes nadrukkelijker kapitaliseren. Het IP benoemde zes sleutelgebieden: Hightech systemen en materialen; Chemie; Creatieve industrie; Flowers & Food; Pensioenen & Verzekeringen, en Water. De overheid moet betere randvoorwaarden bieden voor de hele economie. Het ingezette beleid van vereenvoudigde regelgeving en verlaging van administratieve lasten moet krachtiger uit de verf komen. Leiderschap en daadkracht zijn bij de overheid nodig voor het realiseren van grote projecten, zoals een multifunctioneel energie-eiland voor de kust.

Het IP initieert en ondersteunt tien concrete initiatieven:

  • binnen vijf jaar moeten vijftig hoofdkantoren van internationale ondernemingen in Nederland gevestigd zijn;
  • de uitkomst van de Paint the World Orange Contest in 2009 vormt de basis om Nederland als “the place to be” voor bedrijven en toptalenten te positioneren;
  • deze zomer starten het IP en Economische Zaken de Groeiversneller. Minimaal 100 mkb-bedrijven krijgen hulp om een omzet van euro 20 mln per jaar te realiseren.
  • evaluatie van de sleutelgebieden: Flowers & Food; Hightech systemen en materialen; Water; Creatieve industrie; Chemie; Pensioenen & Verzekeringen.
  • start dit jaar van de campagne Slimmer Werken. Samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, Syntens en SenterNovem stimuleert het IP de komende jaren 10.000 ondernemingen om hun productiviteit te verhogen.
  • intensiveren van de acties van de Kennisinvesteringsagenda.
  • oprichten van vijf nieuwe internationale scholen en verbeteren van de bestaande;
  • steun voor de uitbouw van Nederland tot internationale proeftuin (living lab) voor nieuwe producten en diensten;
  • bevorderen van voorbeeldprojecten zoals het multifunctionele energie-eiland voor de kust;
  • met VSNU, KNAW en NWO jaarlijks 1000 extra internationale top promovendi hierheen halen.

Als dit voortvarend wordt opgepakt, ontstaat het vertrouwen dat Nederland in staat is grotere ambities te hebben en te realiseren.

Bron: Innovatieplatform

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *