Nederland 2020

nederland marketing innovatieplatformDe economische kracht van Nederland kan sterk verbeterd worden. Dat zegt de werkgroep concurrentiekracht van het Innovatieplatform in het rapport Nederland 2020, terug in de top 5. De economische agenda: innovatief, internationaal en involverend. Het is het laatste rapport dat het Innovatieplatform uitbrengt. De werkgroep pleit voor een modern industriebeleid waarin Nederland gericht voortbouwt op zijn sterkten: innovatieve sectoren, de dienstensector, een sterke internationale oriëntatie en handelsgeest. Door scherp te kiezen voor sterke economische sectoren met goede internationale kansen, extra te investeren in onderwijs en innovatie kan, in combinatie met noodzakelijke hervormingen, de economische groei hoger uitvallen dan de 1¾ % die het CPB heeft voorspeld. Uitvoering van de economische agenda leidt tot een extra groei van ½ tot 1% per jaar.

 Sectoren waar Nederland sterk in is en die een groei- en innovatieperspectief bieden zijn sleutelgebieden als: high tech systemen en materialen, flowers & food, creatieve industrie, chemie en water. En verder de dienstensector (banenmotor) en delen van de sector duurzame energie (bioketen en wind op zee).

De economische agenda samengevat:

1. Modern industriebeleid:

- intensiveer sleutelgebiedenaanpak

 

- breng meer focus, samenhang en regie in onderzoek- en innovatiebeleid en maak langjarige keuzen (10-20 jaar) voor innovatieterreinen

 

- versterk ontwikkeling 5-6 innovatiecampussen

 

- ontwikkel innovatieproeftuinen met overheid als launching customer

2. Internationale bedrijven en export:

- werf 100 kennisintensieve bedrijven

 

- trek gericht internationaal talent aan

 

- versterk de branding, het merk, Nederland

3. Ondernemende cultuur

- meer aandacht voor ondernemerschap in onderwijs

 

- meer ruimte voor bedrijven om te ondernemen en groeien

4. Innovatieve dienstensector

- versterk kennisinfrastructuur diensteninnovatie

 

- stimuleer groei en export van diensten

5. Betere randvoorwaarden:

Versterk het onderwijs en de kennisinfrastructuur, moderniseer de arbeidsverhoudingen en verhoog de participatie van vrouwen, ouderen en allochtonen, en zorg voor een excellente basisinfrastructuur en goedkope energie voor bedrijven en een faciliterende en stimulerende overheid.

Tags: ,

One Response to “Nederland 2020”

  1. Onderwerp: talent in beeld.
    Laat binnen het voortgezet onderwijs leerlingen herkennen waar hun talent ligt en vanuit die kennis zich orienteren op een beroep. Innovatieve actie, direct toepasbaar.

Leave a Reply