Paul Schnabel (SCP) over marketing van wonen in Nederland

wonen in nederland
‘Ondanks de onderzoeken die lijken aan te tonen dat wij Nederlanders zo tevreden en zelfs gelukkig zijn, is het toch knorrigheid en ongedurigheid die de Nederlandse samenleving bepaalt. Behouden wat we hebben is het devies, we lijken nog maar weinig te winnen te hebben en dat is een groot verschil met vroeger. Mijn advies aan het kabinet was samengevat: met mij en met u gaat het goed, maar met de samenleving gaat het slecht. De samenleving is veranderd in vele opzichten. Behalve in onze woonwensen, en dat geldt ook voor de nieuwe Nederlanders, de allochtonen: allemaal willen wij liefst wonen in een jaren dertig huis: grondgebonden en liefst veel ruimte binnen en buiten en temidden van het groen.

“Paul Schnabel (SCP) over marketing van wonen in Nederland” verder lezen