Citymarketing in de collegeakkoorden 2010-2014

citymarketing evenementen brandaris placemarketingCitymarketing nog sterk geassocieerd met evenementen

Van de 36 grote steden, G4 en G32 hebben 16 steden een specifieke vermelding in hun collegeprogramma’s gemaakt naar citymarketing of citybranding voor de periode 2010-2014. Generaliserend bezien wordt citymarketing ingezet om burgers, bewoners en bedrijven aan zich te binden of voor de stad te behouden. “Citymarketing is het middel bij uitstek om onze inwoners en bedrijven meer te betrekken bij hun gemeente en om een verbinding te maken tussen de verschillende kernen” (Haarlemmermeer). “Citymarketing in de collegeakkoorden 2010-2014” verder lezen

Citymarketing Arnhem: groen en creatief

sonsbeek arnhem citymarketing Arnhem wil zich komende jaren sterker profileren als groene en creatieve stad. Dit staat in de concept nota citymarketing-beleid van de gemeente Arnhem. Doel van het nieuwe citymarketingbeleid is een betere aansluiting van de citymarketing op de beleidsdoelstellingen van Arnhem. De campagne made in [Arnhem] blijft behouden en wordt verder aangescherpt. Het college vindt het belangrijk dat het nieuwe citymarketingbeleid wordt gedeeld en gedragen door haar economische en maatschappelijke partners. Daarom wil zij het beleid pas vaststellen nadat het is getoetst bij sleutelfiguren in de stad. Dat gebeurt nog in de loop van dit jaar.

“Citymarketing Arnhem: groen en creatief” verder lezen