Stedelijke vernieuwing en identiteit

identiteit locatiemarketing stedelijke vernieuwing
Identiteit, leefstijlen en woonmilieus zijn ín binnen de stedelijke vernieuwing. Maar waar hebben we het dan precies over? Waar komt die toenemende aandacht vandaan? Welke mogelijkheden bieden deze concepten? En welke voor- en nadelen ervaren gebruikers?
Aan de hand van de volgende vragen biedt KEI (kenniscentrum stedelijke vernieuwing) overzicht in deze complexe materie met een dossier aan de hand van de volgende vragen:
wat is identiteit?
wat zijn leefstijlen en woonmilieus?
wat is het verschil tussen identiteit, imago, ‘branding’, leefstijlen en woonmilieus?
welke mogelijkheden biedt het gebruik van identiteit in stedelijke vernieuwing?
welke mogelijkheden (en kanttekeningen) bieden leefstijlen?
In de uitwerking van deze vragen zijn literatuurverwijzingen met links opgenomen.