Nederland 2020

nederland marketing innovatieplatformDe economische kracht van Nederland kan sterk verbeterd worden. Dat zegt de werkgroep concurrentiekracht van het Innovatieplatform in het rapport Nederland 2020, terug in de top 5. De economische agenda: innovatief, internationaal en involverend. Het is het laatste rapport dat het Innovatieplatform uitbrengt. De werkgroep pleit voor een modern industriebeleid waarin Nederland gericht voortbouwt op zijn sterkten: innovatieve sectoren, de dienstensector, een sterke internationale oriëntatie en handelsgeest. Door scherp te kiezen voor sterke economische sectoren met goede internationale kansen, extra te investeren in onderwijs en innovatie kan, in combinatie met noodzakelijke hervormingen, de economische groei hoger uitvallen dan de 1¾ % die het CPB heeft voorspeld. Uitvoering van de economische agenda leidt tot een extra groei van ½ tot 1% per jaar.

 Sectoren waar Nederland sterk in is en die een groei- en innovatieperspectief bieden zijn sleutelgebieden als: high tech systemen en materialen, flowers & food, creatieve industrie, chemie en water. En verder de dienstensector (banenmotor) en delen van de sector duurzame energie (bioketen en wind op zee). “Nederland 2020” verder lezen

Innovatieplatform: 50 bedrijven naar Nederland

Het Innovatieplatform (IP) en het kabinet willen dat Nederland tot de internationale top 5 gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Nederland is altijd een aantrekkelijk land geweest voor buitenlandse investeerders door zijn open economie, goed opgeleide bevolking met veel talenkennis en door een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Echter, de concurrentie van andere landen in Europa (Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, België, Ierland) is sterk toegenomen in de afgelopen jaren. “Innovatieplatform: 50 bedrijven naar Nederland” verder lezen

Branding: Nederland als mondiaal knooppunt

Als we slimmer inzetten op het versterken van excellente kennisproductie en kennisontwikkeling, kunnen we Nederland scherp positioneren als mondiaal knooppunt. Het Innovatieplatform initieert en ondersteunt tien concrete initiatieven, waaronder 1.000 toppromovendi per jaar extra en 50 hoofdkantoren van internationale ondernemingen in Nederland, Groeiversneller voor het helpen groeien van MKB’ers naar een omzet van 20 mln euro en een brandingstrategie voor Nederland.

“Branding: Nederland als mondiaal knooppunt” verder lezen