Masterclass Strategische Citymarketing oktober 2010

cities countriesOp 12 en 26 oktober 2010 organiseert Bestuursacademie Nederland een Masterclass Strategische Citymarketing:

Er zijn geen heilige huisjes. Alles staat ter discussie in de Masterclass Citymarketing van de BestuursacademieNederland  en niets wordt voor waar aangenomen. We bestuderen expliciet wanneer, waarom en hoe locatiekeuzes plaats vinden, hoe geografische beeldvorming werkt en hoe zulke processen variëren bij verschillende doelgroepen. U wordt hierdoor meegenomen op een zoektocht naar de essentie van citymarketing: hoe beïnvloedt men keuzeprocessen met doeltreffend, strategisch beleid? Na afloop kunt u ook bepalen of u met de citymarketing van uw gemeente (of regio) op de goede weg zit. “Masterclass Strategische Citymarketing oktober 2010” verder lezen

Stedelijke vernieuwing en identiteit

identiteit locatiemarketing stedelijke vernieuwing
Identiteit, leefstijlen en woonmilieus zijn ín binnen de stedelijke vernieuwing. Maar waar hebben we het dan precies over? Waar komt die toenemende aandacht vandaan? Welke mogelijkheden bieden deze concepten? En welke voor- en nadelen ervaren gebruikers?
Aan de hand van de volgende vragen biedt KEI (kenniscentrum stedelijke vernieuwing) overzicht in deze complexe materie met een dossier aan de hand van de volgende vragen:
wat is identiteit?
wat zijn leefstijlen en woonmilieus?
wat is het verschil tussen identiteit, imago, ‘branding’, leefstijlen en woonmilieus?
welke mogelijkheden biedt het gebruik van identiteit in stedelijke vernieuwing?
welke mogelijkheden (en kanttekeningen) bieden leefstijlen?
In de uitwerking van deze vragen zijn literatuurverwijzingen met links opgenomen.