Citymarketing: Battle on TV

Steden kennen al eeuwenlang uitdagingen om problemen in de omgeving het hoofd te bieden en een goede toekomst te bereiden voor hun inwoners. Dick de Jong van het bureau Brandaris Placemarketing schrijft voor Eeuw van de Stad een serie bijdragen over het nut van marketing bij de ontwikkeling van steden.

In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam werd op 3 september door de VPRO en en IABR een mooie aftrap gedaan voor de programmering van Eeuw van de Stad. Er waren verschillende documentaires al te zien, er was een live uitzending van het radioprogramma De Avonden en er was een presentatie van programmamakers en hoofdpersonen uit de TV-documentaires. De discussie kwam al aardig los.

Zef Hemel, stadsplanner van Amsterdam, ziet Amsterdam graag als metropool, en ja dat gaat ten koste van andere steden, maar we moeten mee in de competitie van de grote steden. Hij vindt dat we moeten kiezen in Nederland om in de race te blijven, en in zijn geval moeten we dan kiezen voor het groots uitbouwen van Amsterdam tot metropool. “Citymarketing: Battle on TV” verder lezen

Citymarketing:battle of the cities

brandaris placemarketing citymarketing battle of the citiesSteden kennen al eeuwenlang uitdagingen om problemen in de omgeving het hoofd te bieden en om een goede toekomst te bereiden voor hun inwoners. Dick de Jong van het bureau Brandaris Placemarketing schrijft voor Eeuw van de Stad een serie bijdragen over het nut van marketing bij de ontwikkeling van steden.

In vroeger tijden ontstond de stad als een burcht die haar geregistreerde burgers beschermde tegen de boze buitenwereld. Steden werden dan ook omgeven door stadswallen, toegangspoorten en bewaking. De steden waren belangrijk voor de economie, en belangrijker dan de pas later opkomende naties. Steden verenigden zich ook wel in samenwerkingsverbanden om samen de strijd aan te gaan bij de verovering van nieuwe markten. In Nederland werkten de Hollandse steden bijvoorbeeld samen in de VOC.

“Citymarketing:battle of the cities” verder lezen

Structuurvisie Amsterdam 2040

ontwikkelingsbeeld metropoolregio amsterdamAmsterdam werkt aan een structuurvisie voor 2040, een lange termijn visie op de ruimtelijke ordening. Ziehier de introductie bij de pijlers voor de structuurvisie, de ambitie voor Amsterdam.

Amsterdam, een laaggelegen metropool ingebed in een waterlandschap, met een historische kern, wereldberoemde grachten en met een vrijzinnig en internationaal imago. In de zeventiende eeuw zelfs het centrum van de wereld; nu een wereldstad met een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Amsterdam is gebouwd op palen; de Amsterdamse structuurvisie wordt gefundeerd op een aantal pijlers, een serie essentiële ruimtelijke doelstellingen, die de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam gaan sturen en structureren. “Structuurvisie Amsterdam 2040” verder lezen

De Eeuw van de Stad

In september 2009 presenteert de VPRO twee weken over het leven in de stad. Gebouwen, pleinen, auto’s, fietsen, mensen, geld, armoede, orde, chaos. Een stad is een organisme, leeft vierentwintig uur per dag en verandert ieder uur. Op www.cityoneminutes.org tonen kunstenaars op eigentijdse wijze hoe ze een stad beleven. Het maken van een portret van een stad is zoeken naar karakteristieken die bij deze stad horen. Voor ieder uur van de dag maakt een kunstenaar een video van één minuut. Samen vormen de 24 visies een collectief kunstwerk over één stad. “De Eeuw van de Stad” verder lezen