Creatieve industrie en industrieel erfgoed: de voorbeelden

mediawharf MTV placemarketing locatiemarketing

De grote aandacht voor de publicaties en congressen over de ‘creative class’ hebben hun gevolgen gehad. Steden meten zich op hun aandeel in de creatieve klasse. De veronderstelling is dat de lokale economie is gebaat bij een groot aantal inwoners en werknemers dat actief is in de creatieve klasse, want die klasse zorgt voor innovatie en dus voor de opstart van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid.

“Creatieve industrie en industrieel erfgoed: de voorbeelden” verder lezen

Fast Cities 2008


Fast Company is een concept in New York over new economy and workplace for people who believe in tough minded performance with human values.
Fast Company rapporteerde over Fast Cities: steden waar het bruist, en waar de diversiteit in ras, cultuur en business zorgt voor innovatie. Dé Global Fast City of the year is London, in de Verenigde staten is Chicago uitverkoren als Fast City.

“Fast Cities 2008” verder lezen