Regiomarketing: de inflatie van de Valleys?

silicon valley regiomarketingHet bekende Valley voorbeeld is natuurlijk Silicon Valley. Een gebied bij San Francisco dat de bakermat is voor vele start-ups, grown-ups en hun investeerders in de ICT sector. In Nederland zijn als gevolg van de zoektocht naar een onderscheidend economisch profiel en een overkoepelende ambitie voor de regio inmiddels ook vele Valleys te onderscheiden. De belangrijkste reden is dat men met het aansluiten op ‘kenniseconomie’ en ‘valley’ goed aansluit op het economische beleid van het Rijk met ‘Pieken in de Delta’. Zo kan een regio aanspraak maken op het geld dat het kabinet uittrekt voor stimulering van de kenniseconomie. “Regiomarketing: de inflatie van de Valleys?” verder lezen

Dronten geeft je de ruimte

De ketel DrontenDronten geeft je de ruimte, dat is de slogan die het college van B en W voor de gemeente Dronten heeft vastgesteld.
De slogan is de boodschap uit de Toekomstvisie die de gemeenteraad in juli 2007 heeft vastgesteld. Ruimte in fysieke zin (42.000 ha. op 39.000 inwoners), ruimte voor elkaar, voor het waarmaken van ideeën en ruimte in denken. Met het géven van die ruimte wil Dronten uitdragen vooral gastvrije gemeente te zijn.

Inmiddels zijn er al enkele advertenties gepubliceerd in deze nieuwe stijl. Op het gebied van toerisme, kunst en cultuur en personeelswerving. Met de nieuwe advertentielijn heeft ook de ‘tone of voice’ van de gemeente een verandering ondergaan. Zo wordt er in de campagne om toeristen te werven, niet meer gesproken over Dronten, met daaromheen veel ruimte, maar over de landschappen van Dronten, met daarbínnen hetgeen de drie dorpen bieden.
“Dronten geeft je de ruimte” verder lezen

Holland branding: Paint the world orange

Nederland kan bij de top 5 van de meest concurrerende landen in de wereld behoren. Minister-president Jan Peter Balkenende heeft dat woensdag in Utrecht gezegd als voorzitter van het Innovatieplatform, een denktank die de concurrentie en innovatie van Nederland wil verbeteren.
Volgens de nu geldende ranglijsten bevindt Nederland zich op de tiende tot de twaalfde plaats, aldus Balkenende. De premier waagde zich niet aan een termijn waarbinnen Nederland opgeklommen moet zijn naar de vijfde positie. Het Innovatieplatform startte de Paint the World Orange contest. Met deze wedstrijd roepen zij alle creatieve mensen en organisaties, van student tot reclamebureau, op om nieuwe ideeën en concepten te bedenken die Nederland internationaal beter op de kaart zetten. De winnaar krijgt een productiebudget van maximaal € 500.000 om het beste idee uit te voeren. In de jury zitten mannen en vrouwen met grote creatieve en ondernemende namen. Marcel Wanders, topdesigner en ondernemer is juryvoorzitter. Nederland heeft veel te bieden, maar stelt zich in het buitenland vaak te bescheiden op. Ten onrechte, vinden het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken. Een nieuwe impuls aan de Holland Branding moet daar verandering in brengen.
“Holland branding: Paint the world orange” verder lezen

Branding: Nederland als mondiaal knooppunt

Als we slimmer inzetten op het versterken van excellente kennisproductie en kennisontwikkeling, kunnen we Nederland scherp positioneren als mondiaal knooppunt. Het Innovatieplatform initieert en ondersteunt tien concrete initiatieven, waaronder 1.000 toppromovendi per jaar extra en 50 hoofdkantoren van internationale ondernemingen in Nederland, Groeiversneller voor het helpen groeien van MKB’ers naar een omzet van 20 mln euro en een brandingstrategie voor Nederland.

“Branding: Nederland als mondiaal knooppunt” verder lezen

Fast Cities 2008


Fast Company is een concept in New York over new economy and workplace for people who believe in tough minded performance with human values.
Fast Company rapporteerde over Fast Cities: steden waar het bruist, en waar de diversiteit in ras, cultuur en business zorgt voor innovatie. Dé Global Fast City of the year is London, in de Verenigde staten is Chicago uitverkoren als Fast City.

“Fast Cities 2008” verder lezen

Flagship projects: iconen voor hun omgeving

Een project kan een Flagship project zijn wanneer het een functie moet hebben voor een locatie, gebied of stad. Een heel bekend Flagship project is het Guggenheim museum in Bilbao dat door architectuur en inhoud veel aandacht vestigt op de voorheen minder bekende Spaanse stad. Het museum functioneert inmiddels als een icoon voor de stad.

Hiernaast is de in 2003 geopende Disney Music Hall van Los Angeles afgebeeld. Dit is net als het Guggenheim museum Bilbao ook een ontwerp van architect Frank Gehry. De Music Hall moet een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht van downtown LA.

“Flagship projects: iconen voor hun omgeving” verder lezen

Promotie van de United States

Oregon placemarketing united states
Binnen de Verenigde Staten is een scherpe positionering van de afzonderlijke staten van belang. Het kan een verschil maken bij het aantrekken van bewoners, bedrijven en bezoekers en de promotie kan als deze goed aansluit bij de beleving van de eigen inwoners en ondernemers voor veel spin off zorgen.

“Promotie van de United States” verder lezen

NAI en Olympische Spelen

Lukas Narutis olympische spelen 2028 nai
In samenwerking met NOC*NSF, het Berlage Instituut, de Academie van Bouwkunst Rotterdam en architectenbureau MVRDV, presenteert het NAi vanaf 31 mei in Zaal 1 de tentoonstelling Olympisch Vuur Spelen met Toekomst. In deze expositie wordt voorstelbaar gemaakt dat Nederland in 2028, 100 jaar na de Spelen in Amsterdam, de Olympische Spelen organiseert.

Schaalmodellen, film, debat en theater beantwoorden de vragen als: Wat betekent het voor Nederland als we de Olympische Spelen in 2028 zouden mogen organiseren? Hoe zorg je ervoor dat stadions die je alleen bij de Spelen kunt gebruiken, ook daarna een goede functie hebben? Hoe organiseer je de infrastructuur en de mobiliteit voor de Spelen? Door alle functies in één gebouw te combineren of door de Spelen juist over heel Nederland te verdelen? Eén ding is zeker, de Olympische Spelen zal Nederland in beweging brengen.

“NAI en Olympische Spelen” verder lezen

Locatiemarketing: Eiland Wieringen en Wieringerrandmeer

Wieringen Wieringerrandmeer locatiemarketing
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben 17 maart ingestemd met de aanleg van het Wieringerrandmeer. Dat is een nieuw watergebied van acht bij twee kilometer in de kop van Noord-Holland. Hierdoor wordt Wieringen weer net als vroeger een eiland.
Het waddeneiland Wieringen werd 78 jaar geleden vastgemaakt aan de kop van Noord-Holland. Het was het eerste grote inpolderingsproject van ingenieur Lely. Het gebied wordt in 2013 teruggegeven aan het water. Dertig boerenbedrijven moeten verdwijnen. Het Wieringerrandmeer moet meer toeristen aantrekken. In totaal komen er onder andere op de aan te leggen schorren in en rondom het meer tussen minimaal 1845 en maximaal 2100 woningen. “Locatiemarketing: Eiland Wieringen en Wieringerrandmeer” verder lezen

Regiomarketing Arnhem Nijmegen:Cool region

Cool region arnhem nijmegen regiomarketing
De regio Arnhem Nijmegen gaat zich internationaal presenteren als ‘Arnhem Nijmegen Cool Region’. Dat plan is op 20 februari gepresenteerd tijdens een ‘launching party’ in Burgers’ Zoo in Arnhem.

Er komt een campagne om de regio beter op de kaart zetten en digitaal vindbaar te maken voor bezoekers en bedrijven uit binnen- en buitenland. De initiatiefnemers van de imagocampagne zijn de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN), de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, het Regionaal Bureau voor Toerisme KAN, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en VNO NCW Midden. De belangrijkste actie op de korte termijn is het medio 2008 in de lucht brengen van een drietalige webportal. Via de portal www.coolregion.nl wordt het regioaanbod onderwijs, toerisme, cultuur, bedrijven, woon- en werklocaties samenhangend gepresenteerd.

“Regiomarketing Arnhem Nijmegen:Cool region” verder lezen