De Olympische Spelen zijn niet de agenda

barcelona 2022 olympic gamesZiehier vanuit Barcelona een mooi lesje voor Nederland, Amsterdam, Rotterdam en ‘Olympisch Vuur’, de alliantie Olympisch Plan 2028.

Ook Barcelona heeft te kampen met de economische crisis. De enige en beste oplossing die de stad daarvoor ziet is méér Barcelona, voortbouwend op bestaande kwaliteiten. Barcelona heeft een nieuwe agenda voor 2010-2020: De stad positioneert zich als economische motor voor Zuid Europa, een drietalige hoofdstad voor het Middellandse Zee gebied met een nadruk op onderwijs en creativiteit.  Barcelona heeft zich bij de presentatie van de stedelijke agenda gekandideerd voor de Olympische Winterspelen van 2022. Dat ging gepaard met de volgende boodschap: ”The games are not the agenda, it’s the agenda that makes sense of the games.’

Burgemeester Jordi Hereu over ‘Barcelona’s intention to go for the Winter Olympic Games in 2022′:
‘So I want to say very clearly to you: the games make no sense without this agenda. Therefore, our agenda is not the games — in case anyone likes exaggerating. I’ll say it again: the games, the desire to carry out this project, make no sense without this agenda. Now, I also want to say: holding them, preparing for them with enthusiasm, with ambition, developing networks, with our partners, with passion, as only we know to enjoy the passion of sport, that helps this agenda. Therefore, this is not an agenda for some games, these are some games to help pursue an agenda.

The agenda of a Catalonia that has to be able to bring its territories closer together has an opportunity with the games. There is the possibility that someone from here might say to me in a few years “I don’t want to know anything about this city because it is not mine”; well then, maybe with the games there are people who will join in a project, a cohesive entity.

Because, look, sport is a festive occasion. And festive occasions are one of the most serious things we have in our hands. Do you know why? Because where there is no cohesion, there are no festive occasions. And that’s why we have festive occasions in all the neighbourhoods of our city. Because there is pride, there is history, there are people who are ready to hold festive occasions, share with others. And sport is one of the best festive occasions. Sport and festive occasions generate cohesion. For that reason alone we have to venture to hold them. And, among other reasons, because the people of the Pyrenees have seen it could open up a host of opportunities. Like for us, for Barcelona.’

En wat is nu de betekenis hiervan voor Nederland? Dat is dat we niet de Olympische Spelen van 2028 als hoofddoel moeten stellen, maar de agenda van Nederland voor 2028.

Hieronder staat de ambitie met het Olympische Plan 2028:
alliantie olympisch vuur brandaris placemarketingHet Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland, met veel positieve effecten nú en in de toekomst. En met de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Nederland als inspirerend perspectief en mogelijke uitkomst.
Het Olympisch Plan 2028 formuleert acht ambities. Die betreffen de topsport, de breedtesport, de sociaal-maatschappelijke effecten, welzijn, economie, ruimtelijke ordening, de organisatie van evenementen en de media-aandacht. De opstellers van het plan schrijven daarover: “Wie ambities heeft, heeft ook dromen. Ook wij hebben dromen. Dromen over de bijdrage van sport aan een betere maatschappij”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *