De Afsluitdijk als merk

afsluitdijk merk locatiemarketing

Het gonst al jaren van de plannen rond de Afsluitdijk. Het ene plan soms nog wilder dan het andere. En sinds de dijk zijn 75 jarig bestaan vierde in 2007, zijn er nieuwe ideeën bij gekomen. De oude dijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen en moet worden verbreed en verhoogd. Die opknapbeurt is volgens velen een uitgelezen moment voor een revolutionaire aanpak. Rijkbouwmeester Mels Crouwel lanceerde in 2006 het plan om de dijk over de volle lengte te bebouwen. Er zou plaats zijn voor drie- tot tienduizend terraswoningen. “Mensen kunnen er schitterend wonen op de grens van zee en IJsselmeer, met een eigen boot voor de deur. En de afstand tussen Friesland en Holland wordt zo enorm verkleind.”
Ook de ANWB heeft wilde plannen om de dijk toeristisch gezien beter te benutten. De bond wil ‘de Afsluitdijk als merk in de markt zetten’. De ANWB wil een fietspad aan de Waddenzeekant, een groter restaurant, betere informatieborden en een jaarlijkse marathon.
Zonder het bestaande karakter aan te tasten moet het mogelijk zijn de Afsluitdijk nog aantrekkelijker te maken voor toeristen. Daarbij kunnen informatie, educatie en vermaak een belangrijke rol spelen. Zo kan de Afsluitdijk profiteren van de groeiende belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis. Het verhaal van de dijk is de moeite van het vertellen waard.

Dagelijks passeren zestien- tot twintigduizend auto’s de Afsluitdijk. Het aantal mensen dat een stop maakt bij het monument, ligt volgens de exploitant van de horeca tussen 250.000 en 300.000 per jaar. Dat betekent dat er gemiddeld per dag zo’n 400 auto’s bij het monument stoppen. De buitenlanders zien de dijk als een toeristische attractie, de Nederlanders denken daar genuanceerder over. Veel buitenlandse bezoekers zien de Afsluitdijk als het symbool van de Nederlandse strijd tegen het water.
Nederlandser dan de Afsluitdijk kan bijna niet. Het is een icoon van de waterwerken in Nederland en een belangrijke veiligheidsvoorziening en verbinding tussen West- en Noord-Nederland. Het laatste nieuws is dat de Afsluitdijk wordt voorgedragen als Unesco erfgoed zodat de bijzondere beleving van de Afsluitdijk behouden blijft.

Eind 2010 neemt het kabinet een voorkeursbeslissing over de opknapbeurt van de Afsluitdijk en over de vraag in hoeverre de visies daarin vorm krijgen. De voorkeursbeslissing wordt genomen in de vorm van een structuurvisie. Een structuurvisie is een ruimtelijk plan met een kaart waarin het rijk de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de Afsluitdijk aangeeft. De planstudiefase begint na het kabinetsbesluit. In 2011 vindt de aanbesteding plaats.

Er zijn vier visies op de toekomst van de Afsluitdijk geselecteerd door de samenwerkende partners Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en provincie Fryslân. Deze visies zijn uitgangspunt voor publieksuitwisseling in 2010 :

  • WaddenWerken. Deelnemers consortium: DHV, Wageningen Imares en Alle Hosper – lees de visie:  WaddenWerken.pdf (18,3 Mb)
  • Afsluitdijk 21e eeuw. Deelnemers consortium: Arcadis, Dredging International, Nuon, H+N+S Landschapsarchitecten – lees de visie:  Afsluitdijk 21e eeuw.pdf (6,7 Mb)
  • Monument in Balans. Deelnemers consortium: Oranjewoud, GD Architecten, Noordpeil landschap en stedenbouw, en CE Delft – lees de visie:  Monument in Balans.pdf (8,4 Mb) 
  • Natuurlijk Afsluitdijk. Deelnemers consorium: Wubbo Ockels BV, Royal Haskoning, Van Oord, Lievense, BAM, Rabobank en Eneco – lees de visie:  Natuurlijk Afsluitdijk.pdf (3,3 Mb)

Bron: Friesch Dagblad en Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *