Citymarketing Bergen op Zoom:Chinese muur, Eiffeltoren, Markiezenhof.

Markiezenhof Bergen op ZoomBergen op Zoom kiest een nieuwe koers met een nota over citymarketing:
Bergen op Zoom is als monumentenstad en funshopstad redelijk bekend als we dat vergelijken met andere monumentensteden als Breda en Middelburg. Echter om meer dagtoeristen te verleiden tot een bezoek moet Bergen op Zoom meer bekend worden. Dit kan op een onorthodoxe wijze met een groot evenement, met nieuwe vormen van media (virals, hyves, twitter), 1-op-1 communicatie met bewoners als ambassadeur en door massamedia (heeft neveneffect op wonen en werken). Ook hier zit de doelgroep vooral in een straal van 70 kilometer rondom Bergen op Zoom.
De doelgroepen zijn 55+, gezinnen met (jonge) kinderen en jongeren (25 tot 35 jaar). Belangrijk is met durf de sterke punten van Bergen op Zoom in deze markt neer te zetten. Vandaar de titel van de nota: “Chinese muur, Eiffeltoren, Markiezenhof”.

Het intern en extern opbouwen van het merk Bergen op Zoom heeft de hoogste prioriteit. Er ligt een kans om meer dagtoeristen te trekken en als neveneffect Bergen op Zoom als woonstad en werkstad te vermarkten. Met een beperktbudget heeft Bergen op Zoom zich als Beste Binnenstad bekend gemaakt bij 62% van de respondenten in een straal van 70 kilometer rond Bergen op Zoom. Elke euro geïnvesteerd genereert naar verwachting globaal € 10 aan bruto omzet in Bergen op Zoom. In totaal circa 14 miljoen €/per jaar.

Bergen op Zoom heeft een cultuurhistorische binnenstad. Hierdoor sluit het aanbod vooral aan bij de doelgroep 55+ en minder bij andere doelgroepen zoals jongeren, dertigers en gezinnen
met jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat hier kansen liggen. Door bestaande toeristische producten om te vormen worden deze voor meer doelgroepen aantrekkelijk, door nieuwe
producten voor deze doelgroepen te ontwikkelen en door het bestaande toeristische aanbod te toetsen op kwaliteit en kwantiteit. Producten als een watersportboulevard, speelbos, discotheek
en evenementen voor jongeren horen hierbij. Neemt het aantal bezoekers toe, dan kan de capaciteit van openbare voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, schone straten, straatmeubilair
hierop worden aangepast.

Download hier de conceptnota over citymarketing Bergen op Zoom voor de visie op andere markten: die van bewoners en bedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *