Citymarketing in Moerdijk en Bussum

Moerdijk bussum citymarketing
Uit BN/DE Stem
De gemeente Moerdijk is een fusiegemeente die sinds 10 jaar bestaat. In de Economische beleidsnota worstelen de samenstellers met de associaties bij de naam Moerdijk.
Reden voor wethouder Ada Grootenboer om dat negatieve imago op te poetsen en te gaan werken aan grotere naamsbekendheid. “Als ik bij buitenstaanders de naam Moerdijk laat vallen dan is het al gauw die verzameling schoorstenen op het industrieterrein of die lange files voor de Moerdijkbrug.”

Die beeldvorming is hardnekkig en laat zich niet zo maar ten positieve keren. Industrie en het verkeer zullen immers Moerdijk ook in de toekomst niet mijden. Snelle Amerikaanse termen als ‘citymarketing’ en ‘regiobranding’ kunnen volgens de opstellers van het rapport bijdragen aan een beter imago. Zoeken naar een predikaat dat de lading voor Moerdijk dekt en het ‘vermerken’ van Moerdijk. De begrippen mag de burger van Grootenboer snel vergeten als echter dat verrassend veelzijdige van deze uitgestrekte gemeente maar blijft hangen. “Ons achterland is onvoldoende bekend. Het gebied waar toerisme en recreatie, gepaard aan cultuurhistorie rond vestingen en forten, opbloeien, waar de agrarische sector in al zijn verscheidenheid aanwezig is en de polders wijds zijn.”

Mooi gezegd, maar hoe moet het in de praktijk? Grootenboer: “De bedrijvigheid hebben we al, het onderwijs dient daar met vakgerichte opleidingen beter op aan te sluiten. Aparte woonconcepten omarmen. Maar ook evenementen binnenhalen. Dat kan een simpel idee zijn. Neem de kaasmarkt in Alkmaar. Zoveel stelt het niet voor, toch is die wereldberoemd. Als de Moerdijker trots is op Moerdijk, volgt de rest vanzelf.”

Uit persbericht gemeente Bussum:
Dorp Bussum scoort een ruime voldoende

Het dorp Bussum scoort een 7,4. Dat blijkt uit een belevingsonderzoek dat de gemeente in december 2007 heeft laten uitvoeren onder haar inwoners.
In het onderzoek is de ondervraagden gevraagd hoe zij tegen Bussum aankijken en hoe zij willen dat Bussum er in de toekomst uitziet. Bussum scoort dus een ruime voldoende. Van de ondernemers in en om Bussum, die apart bevraagd zijn, krijgt het dorp een 7.

Citymarketing
De gemeente is blij met de rapportcijfers, maar om Bussum nog beter �op de kaart te zetten� wil de gemeente Bussum samen met Bussumse organisaties een Citymarketingplan ontwikkelen. Citymarketing is een beproefd proces als je als dorp ervoor wilt zorgen dat specifieke doelgroepen een voorkeur voor je dorp gaan krijgen. Het belevingsonderzoek is een uitgangspunt voor dit plan.

Veilig, schoon en groen
Bussum, blijf veilig, schoon en groen! Dat zijn de belangrijkste uitkomsten die uit het onderzoek komen. Maar in de toekomst mag Bussum van de ondervraagden toch wel wat levendiger, ondernemender en gezelliger worden. Om hieraan te werken zijn op 26 maart een aantal Bussumse organisaties bij elkaar gekomen om samen te kijken hoe dit in de toekomst vorm krijgt. Op 9 april krijgt deze bijeenkomst een vervolg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *