Locatiemarketing: Eiland Wieringen en Wieringerrandmeer

Wieringen Wieringerrandmeer locatiemarketing
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben 17 maart ingestemd met de aanleg van het Wieringerrandmeer. Dat is een nieuw watergebied van acht bij twee kilometer in de kop van Noord-Holland. Hierdoor wordt Wieringen weer net als vroeger een eiland.
Het waddeneiland Wieringen werd 78 jaar geleden vastgemaakt aan de kop van Noord-Holland. Het was het eerste grote inpolderingsproject van ingenieur Lely. Het gebied wordt in 2013 teruggegeven aan het water. Dertig boerenbedrijven moeten verdwijnen. Het Wieringerrandmeer moet meer toeristen aantrekken. In totaal komen er onder andere op de aan te leggen schorren in en rondom het meer tussen minimaal 1845 en maximaal 2100 woningen.
wieringerrandmeer kaart
De aanleiding voor een Wieringerrandmeer is dat het in economisch opzicht niet goed gaat met de Kop van Noord-Holland. Twee zaken komen op Wieringen en in de Wieringermeer steeds naar voren, het �achterblijven van de sociaal-economische ontwikkeling� en �het bedreigde voorzieningenniveau�. Voor veel mensen van buitenaf is het weinig aantrekkelijk om zich te vestigen op Wieringen of er een bedrijf op te zetten. Voor de Wieringermeer worden meer kansen gezien voor grootschalige ontwikkelingen. Een groot Wieringerrandmeer zal een stimulans zijn om de neerwaartse spiraal op Wieringen te doorbreken. Het zal het imago en daarmee de bekendheid van het gebied vergroten en aanleiding zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Bovendien kan ook de Wieringermeer profiteren van een sterker imago van Noord-Holland Noord en van een verdere differentiatie van gebiedsimago�s. Zelfs Noord-Holland kan profiteren. Tot in de wijde omgeving liggen er kansen voor recreatie, bedrijvigheid en wonen, voor natuur en waterbeheer.

Versterken imago van het eiland Wieringen en de polder Wieringermeer
Het aantal mensen dat Wieringen als eiland heeft gekend, neemt steeds verder af. Maar nog steeds wordt er over Wieringen – met zijn eeuwenoude cultuur, de visserij en het zeldzame heuvelachtige landschap � als eiland gesproken, ook door latere generaties. Het Wieringerrandmeer kan iets van dat eilandgevoel en het oude karakter terugbrengen. Er kan opnieuw een duidelijk herkenbare identiteit ontstaan, waarvoor het landschap een belangrijke inspiratiebron is. De Wieringermeer daarentegen heeft een duidelijke identiteit en vormt een landschappelijk en functioneel contrast met Wieringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *