Goede woningbouw als belangrijke opgave voor nieuwe gemeentebesturen

Haarlemmermeer placemarketing woningbouwVeel gemeenten hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de structuurvisie. Woningbouw werd in 2006 nauwelijks genoemd als belangrijkste opgave voor de toekomst, maar staat met 68% nu veruit aan de top. Wanneer de gemeente zelf als opdrachtgever optreedt, zeggen de wethouders vooral te streven naar kwaliteit. In de praktijk blijkt dit vooral de financieel-economische aspecten van de opgave te betreffen en niet de ontwerpkwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van Architectuur Lokaal en TNS Nipo onder wethouders ruimtelijke ordening in de afgelopen gemeenteraadsperiode.

Er ligt dus een grote opgave voor wethouders ruimtelijke ordening en hun gemeentebesturen in de komende jaren: beter sturen op kwaliteit, en niet alleen op geld. Aandacht voor de wensen van inwoners en woningzoekers, aantrekkelijke gebieden en woningen ontwikkelen in samenwerking met marktpartijen en woningzoekenden. Meer aandacht dus voor de marketing van deze gebieden!

Het onderzoek onder wethouders ruimtelijke ordening is te downloaden via Architectuur Lokaal en TNS Nipo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *